Nyvalgt menighedsrådsformand anklaget for mobning og chikane af tidligere ansatte

Den nye formand for menighedsrådet i Nathanaels Kirke har mobbet, chikaneret og skældt ud på kirkens ansatte, lyder det fra flere tidligere ansatte i kirken. Provsten vil ikke forholde sig til beskyldningerne.

Opdatering 9. august 2021
Efter denne artikels udgivelse er TV 2 Lorry blevet oplyst, at Anne Grethe Christensen, foruden at være blevet formand for menighedsrådet i Nathanaels Kirke, også er blevet kontaktperson. Det er kontaktpersonens opgave at udøve menighedsrådets arbejdsgiverfunktion.

Nathanaels Kirke på Amager har fået en ny formand for menighedsrådet.

En ny formand skulle til, da den tidligere formand gik af kort tid efter, at TV 2 Lorry havde interviewet hende om kirkens årelange problemer med mobning og dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Ved et konstituerende møde 8. juli er valget til posten faldet på Anne Grethe Christensen, der har været medlem af menighedsrådet siden valget i 2016, hvor hun både har siddet som kasserer, kontaktperson og senest som næstformand.

Men valget af Anne Grethe Christensen vækker hård kritik fra flere tidligere ansatte i kirken. 

- Jeg kan næsten ikke finde ord. Det er tragisk. Det virker helt grotesk. Hun var jo en af hovedpersonerne i så mange sager. Vi havde jo stillet et mistillidsvotum til hende, og hun var blevet bedt om at gå af som kontaktperson, siger Patrick Kauffmann, der var kirketjener i Nathanaels Kirke fra 1. marts 2017 - 1. september 2019.

Patrick Kauffmann har overfor TV 2 Lorry beskrevet en række episoder fra sin tid i Nathanaels Kirke, der til sidst fik ham til at sige op.

Ifølge ham har den nye formand for menighedsrådet været direkte involveret i flere af episoderne.

Han fortæller, at det var Anne Grethe Christensen, der indkaldte ham til en tjenstlig samtale, for først efter tre måneder at sende ham den ellers lovpligtige dagsorden - og for derefter at ændre mødets titel til at være en mere "uskyldig" forventningsafstemning. 

quote Nu sidder en af årsagerne til de her problemer som formand i et menighedsråd, der er helt affolket. Det er vanvittigt

Per Dreyer, tidligere formand for menighedsrådet i Nathanaels Kirke

Patrick Kauffmann fortæller også, at det var Anne Grethe Christensen, der bad ham ringe en butik op foran hende for at bede dem oplyse, mens telefonen var på højtaler, om han havde løjet om nogle indkøb, han havde gjort i forbindelse med sit arbejde.

En episode, der også er nævnt i et påbud fra Arbejdstilsynet, som blev givet til kirken i 2019.

I en skriftlig klage, som fire nu tidligere medarbejdere - heriblandt Patrick Kauffmann - gik sammen om at sende til menighedsrådet den 20. august 2018, og som TV 2 Lorry er i besiddelse af, står der om Anne Grethe Christensen:

"Den retorik, vi har oplevet, er stressende og fjerner arbejdsglæden. Flere af os har haft delvist søvnløse nætter, har prøvet at vågne op med hjertebanken og have ondt i maven, når Anne Grethe har vist sig i sognegården eller kirken."

I den skriftlige klage kan man yderligere læse følgende:

"Anne Grethe er ikke egnet til at have noget som helst med personaleledelse at gøre."

Der står også i klagen, at Anne Grethe Christensen skal have sagt til en ansat, at hvis den ansatte havde ondt i maven over at arbejde i Nathanaels Kirke, så skulle den pågældende finde sig et andet job.

Rakte fuckfinger

Jette Svane og Per Dreyer, der er henholdsvis tidligere medlem og tidligere formand for Nathanaels Kirkes menighedsråd, er rystede over, at kirkens menighedsråd har stemt for at gøre Anne Grethe Christensen til formand.

- Det er så problematisk, at man gør en kvinde, der er en del af det store mobningsproblem til menighedsrådsformand, siger Jette til TV 2 Lorry.

Menighedsrådets magt

Alle folkekirker i Danmark ledes af et menighedsråd, som består af frivillige, der er valgt ind i rådet af sognets folkekirkemedlemmer.

Et menighedsråd vælges som udgangspunkt for en fireårig periode og består af 6-15 medlemmer foruden sognets præster. Antallet varierer efter sognets størrelse.

Menighedsrådets opgaver berører alt fra lige fra arbejdsgiveransvar og budgetstyring til bygningsansvar og kirkens sociale arbejde.

I menighedsrådet er der en række forskellige roller. Det er kontaktpersonen, der varetager arbejdsgiverfunktionen. Der er blandt andet også en formand og en kasserer.

Menighedsrådene er lokale demokratiske valgte offentlige myndigheder. Menighedsrådene står således ikke i noget almindeligt underordnelsesforhold til nogen anden myndighed.

Jette Svane og Per Dreyer bekræfter, at det var Anne Grethe Christensen, der rakte en fuck-finger - to gange - ved et møde i menighedsrådet efter kampvalget i efteråret 2020, som TV 2 Lorry tidligere har beskrevet.

I en det påbud fra Arbejdstilsynet, der blev givet til Nathanaels Kirke i 2019, som TV 2 Lorry har indsigt i, står der beskrevet en række hændelser af mobbende eller chikanerende karakter.

quote Jeg forholder mig ikke til, hvem der er formand, og hvem der ikke er formand. Det er jo menighedsrådets kompetence. Hvis man vil have indflydelse, så skal man selv stille op til valg.

Michael Krogstrup Nissen, provst i Amagerbro Provsti

Alle navne er anonymisteret i Arbejdstilsynets rapport, men en række kilder - heriblandt Per Dreyer, Jette Svane og Patrick Kauffmann - bekræfter over for TV 2 Lorry, at flere af de beskrevne hændelser i rapporten involverer Anne Grethe Christensen.

- I stort set alle andre samfundsmæssige relationer har man respekt for Arbejdstilsynet. De har lavet en stor rapport, og så ignorerer man resultatet, og nu sidder en af årsagerne til de her problemer som formand i et menighedsråd, der er helt affolket. Det er vanvittigt, at provsten ikke sætter foden i bremsen, siger Per Dreyer.

- Jeg er bange for, at det vil gå helt galt og betyde, at alle ansatte i Nathanaels Kirke forsvinder. Nu sidder hun som formand, og så kan man ikke røre hende, siger Per Dreyer.

Per Dreyer stillede op til menighedsrådsvalget i Nathanaels Kirke i efteråret 2020. Han blev valgt til formandsposten, efter det, der endte som et kampvalg mellem to lister, men efter kun få måneder kastede han og fire andre medlemmer håndklædet i ringen efter flere voldsomme konflikter.
Per Dreyer stillede op til menighedsrådsvalget i Nathanaels Kirke i efteråret 2020. Han blev valgt til formandsposten, efter det, der endte som et kampvalg mellem to lister, men efter kun få måneder kastede han og fire andre medlemmer håndklædet i ringen efter flere voldsomme konflikter.
Foto: Privatfoto/Per Dreyer

Og det har han helt ret i.

TV 2 Lorry har spurgt Michael Krogstrup Nissen, der er provst i Amagerbro Provsti, hvordan det kan ske, at en person, som flere tidligere medarbejdere har fremhævet som en del af kirkens problemer med mobning, kan blive gjort til formand for menighedsrådet.

- Jeg forholder mig ikke til, hvem der er formand, og hvem der ikke er formand. Det er jo menighedsrådets kompetence at forholde sig til, hvem der sidder på posten. Det har hverken jeg eller biskop indflydelse på. Hvis man vil have indflydelse, så skal man selv stille op til udfyldningsvalget til september, siger provst Michael Krogstrup Nissen til TV 2 Lorry.

Vil ikke forholde sig til anklagerne

TV 2 Lorry har kontaktet Anne Grethe Christensen ad flere omgange. Første gang den 7. juni for at få hende til at foreholde til den kritik, som flere tidligere medarbejdere har fremsat imod hende.

Anden gang, hun blev kontaktet, var den 11. juli, da hun var blevet gjort til formand for Nathanaels Kirkes menighedsråd. 

Men først den 15. juli er Anne Grethe Christensen vendt tilbage på vores tredje henvendelse.

Anne Grethe Christensen siger, at hun ikke på nogen måde vil forholde sig til anklagerne mod hende

- Jeg forholder mig slet ikke til det, siger hun.

Vores kilder siger, at du har mobbet dem til opsigelse, og at du har rakt en fuck-finger til dem?

- Jeg vil ikke forholde mig til noget, som de udtaler.

Vores kilder siger, at du står nævnt i Arbejdstilsynets påbud til kirken som involveret i adskillige ubehagelige og voldsomme hændelser..

- Mit navn står ikke i rapporten.

Der står flere hændelser beskrevet, som vores kilder siger, at du er involveret i?

- Mit navn står ikke i rapporten.

Har du deltaget i det møde, der beskrives i rapporten, hvor en ansat blev tvunget til at ringe op til en butik for at få bekræftet, at han ikke løj om en kvittering?

- Mit navn står ikke i rapporten, og jeg vil ikke forholde mig til det.

Vil du ikke sige noget til de anklager, der er mod dig fra de tidligere ansatte? Det er nogle ret alvorlige ting, de siger, du har gjort.

- Nej. Ingen kommentarer.

Hvad vil du så sige?

- Jeg er blevet formand, fordi jeg vil kirken og menigheden, og jeg vil samarbejde.

Vores kilder nævner flere episoder, hvor det bestemt ikke fremgår, som om du ønsker at samarbejde - eksempelvis var der episoden, hvor du skal have rakt en fuck-finger på et...

- Jeg vil ikke forholde mig til noget, de siger.

Der er blevet klaget flere gange over dig, og du er blevet beskyldt for at mobbe, overvåge og chikanere - hvordan kan det være, at du i dag sidder som formand for menighedsrådet?

- Jeg er den eneste, der stillede op til valget i november, som stadig sidder her. Det er, fordi jeg er vellidt, og jeg kan det her.

Hvilke andre roller har du haft i Nathanaels Kirkes menighedsråd?

- Det vil jeg ikke sige til dig.

Har du været kasserer?

- Ingen kommentarer.

Har du været kontaktperson?

- I den periode, jeg var kontaktperson, har jeg kun haft bemyndigelse til at lave APV'er, det skal du skrive, og jeg vil ikke sige mere om det.

Hvorfor er det vigtigt for dig, at jeg skriver det?

- Hvis du ikke skriver, at jeg kun havde bemyndigelse til at lave APV'er, så klager jeg over dig, siger Anne Grethe Christensen - og interviewet afsluttes.

Der er dags dato, ifølge provst Michael Krogstrup Nissen, fire medlemmer tilbage af Nathanaels Kirkes Menighedsråd.

Den 15. september 2021 vil der være udfyldningsvalg, hvor de sidste fem medlemmer, der er faldet fra siden sidste valg, skal vælges, så rådet igen bliver fuldtalligt.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik