Region vil gentage udskældt lukning af psykiatrisk afdeling næste sommer

Region Hovedstaden planlægger allerede nu, at denne sommers kritiserede nedlukning af psykiatrisk behandlingssted gentages næste år.

Det førte til massiv kritik, da Region Hovedstaden denne sommer lukkede for afdeling M på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde, der er et psykiatrisk behandlingssted for personer med dobbeltdiagnoser.

Men nu lægges der op til, at regionen vil gentage den udskældte sommerferiemanøvre til næste år.

Onsdag aften har et enigt social- og psykiatriudvalg godkendt en indstilling fra Region Hovedstadens administration, hvor der lægges op til en gentagelse af denne sommers nedlukning af behandlingsstedet i 2024.

- Vi står desværre fortsat i en situation, hvor vi har markant mangel på medarbejdere, og intet tyder på, at problemet løses lige med det samme. Så det er et udtryk for rettidig omhu, at vi nu planlægger efter de faktiske forhold og allerede nu går i gang med at se på, hvordan vi kan bruge erfaringerne fra denne sommer til at forbedre de ambulante tilbud under nedlukningen næste sommer, siger Peter Westermann (SF), formand for social- og psykiatriudvalget i Region Hovedstaden.

Flertal ville undgå lukning

Accepten af næste års sommernedlukning sker til trods for, at et politisk flertal i slutningen af august måned vedtog, at man fremover ” i videst muligt omfang vil undgå midlertidig lukninger i psykiatrien i fremtiden”.

Bag det forslag stod Venstre og Konservative. SF’s udvalgsformand tilslutter sig, at han helst havde været en sommerferielukning foruden, men:

- Det er fortsat den bedste løsning i en ærgerlig situation, hvor valget står mellem fire måneder med underbemanding og forringet kvalitet eller to ugers nedlukning, siger Peter Westermann.

Afdeling M

 • Region Hovedstadens Psykiatrisk Center Sct. Hans er fysisk placeret i Roskilde og dermed Region Sjælland.

 • Afdelingens sengeafsnit i Fjordhus M20, M21 og M22 varetager behandling og pleje af patienter med alvorlig psykisk lidelse og svært behandleligt misbrug (dobbeltdiagnose) i Region Hovedstadens Psykiatri.

 • ​Afsnittene er integrerede afsnit, dette betyder at afsnittene hverken er åbne eller lukkede afsnit.

 • Behandling og pleje varetages i et og samme afsnit, og patienten flyttes kun til anden funktion som led i en behandlings- eller udskrivelsesplan. I afsnittene kan der forekomme aflåsning af områder, hvis der er særlige forhold der kræver dette. De tre sengeafsnit er i struktur og form ens med hver 26 enestuer. Hvert af afsnittene er organiseret i to team og der arbejdes ud fra kontaktpersonsordning og personliglæge. 

Kilde: Region Hovedstadens Psykiatri

Modellen for næste års ventede sommerlukning indebærer, at Psykiatrisk Center Sct. Hans’ afdeling M lukker ned i uge 29 og 30. Dermed står afdelingens 76 sengepladser til at nedlægges i de to uger, ganske som denne sommer.

Det betyder, at patienterne i behandlingsforløb på afdeling M igen skal forlade centeret og i stedet modtage ambulant behandling – altså behandling, hvor man ikke er indlagt.

Spørg Os - Formular

_

Thobias fik tilbagefald efter få timer

Denne sommers nedlukning fik kritik fra flere sider, hvor både eksperter, foreninger og patienterne selv har advaret om, at det kan føre til tilbagefald.

Og netop dette skete blandt andet for Thobias Hoffmann, som TV 2 Kosmopol fulgte i tiden op til, under og efter sommerlukningen.

Få timer efter at være blevet hjemsendt fra Psykiatrisk Center Sct. Hans faldt Thobias Hoffmann tilbage i et alkoholmisbrug – et tilbagefald, der samtidig betød, at han blev smidt ud fra behandlingsstedet, fordi tilbagefaldet var det tredje af slagsen.

- Man sender jo bare folk tilbage i deres misbrug. Det er ikke en ordentlig måde at gøre det på. De piller folk fuldstændig ned. Det giver ingen mening, sagde Thobias Hoffmann til TV 2 Kosmopol i begyndelsen af august måned.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Sct Hans misbrug tilbagefald behandling dobbeltdiagnose misbrugsbehandling afdeling M
Thobias Hoffmann blev indlogeret på Herbergscentret Sundholm på Amager under sommerlukningen af afdeling M. Få timer faldt han tilbage i sit alkoholmisbrug.

Ikke flere tilbagefald ”end der kunne have været”

Men ifølge Peter Westermann viser en evaluering fra Region Hovedstadens administration, at problemet ikke viste sig at blive så omfattende, som kritikerne ellers havde advaret om.

- Erfaringerne fra denne sommer viser, at der ikke var flere tilbagefald blandt patienter i den nedlukkede periode, end der kunne have været i en normal periode, siger Peter Westerman (SF).

Han understreger, at patienter på afdeling M også i uger med helt normal drift er hjemme i weekenderne på orlov, som altså tilbringes væk fra det psykiatriske center. Patienterne er med andre ord ikke uvante med, at behandlingen også foregår væk fra Sct. Hans, påpeger han.

Region Hovedstaden regner med, at sommerferielukningen af afdeling M kommer til at berøre cirka 50 patienter.

Foruden lukningen af afsnittet på Psykiatrisk Center Sct. Hans planlægger Region Hovedstaden også at skrue ned for sengekapaciteten på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center over en periode på seks uger til sommer.

Denne manøvre kommer dog ifølge regionen til at berøre få, idet mange patienter alligevel holder ferie med deres familier i denne periode.

Dobbeltdiagnose

Dobbeltdiagnose betyder, at man har to diagnoser samtidig. I dag anvendes det oftest, når man både har en misbrugssygdom og en anden psykisk sygdom. Det er den betydning, vi vil beskrive her.

Selv om der er mange psykiske sygdomme og mange former for misbrug, kan der alligevel beskrives nogle generelle fællestræk for kombinationen psykisk sygdom og samtidigt misbrug.

Der vil både være symptomer for den psykiske sygdom og misbruget.

De to forskellige sygdomme kan i nogle tilfælde forstærke hinandens symptomer og i andre tilfælde skjule dem og gøre dem vanskeligere at konstatere.

Der kan være mange kombinationer af psykisk sygdom og misbrug. Der er som nævnt ikke tale om en veldefineret diagnose, men blot en dagligdags betegnelse for sammenfald af to eller flere psykiske sygdomme.

Alligevel er der to forskellige kombinationer, som skiller sig ud:

Den ene er en bred definition, hvor der menes sammenfald af en hvilken som helst psykisk sygdom og alle former for misbrug.

Den anden er smal definition, hvor der menes en samtidig psykosesygdom fortrinsvis skizofreni og blandet misbrug.

Kilde: Psykiatrifonden


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik