Medarbejdere advarer om “overhængende fare for liv og helbred” i forbindelse med omstridt flytning

Et større antal psykiatriske patienter skal flytte fra Frederikssund til Brøndby, og det har ifølge medarbejderne haft alvorlige konsekvenser.

Det har ifølge medarbejderne den seneste tid været forbundet med livsfare at gå på arbejde på De Særlige Pladser, der behandler patienter med svær psykisk lidelse.

Det fremgår af en mail, som medarbejderne har sendt til ledere i Region Hovedstadens Psykiatri.

Medarbejderne vurderer, at situationen er “ekstraordinær, farlig for patienter og medarbejdere.”

“Vi mener, der er overhængende fare for liv og helbred, som kræver handling,” lyder det i mailen fra tillidsrepræsentanter fra fem faggrupper, som er vedlagt som bilag til et møde i Social- og Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden.

quote Politikere skal vide, hvad det har af konsekvenser for patienterne

Claes Reinhardt, tillidsrepræsentant

De Særlige Pladser står lige nu midt i en stærkt omdiskuteret flytning til Psykiatrisk Center Glostrup i Brøndby, og det har konsekvenser for både medarbejdere og patienter, mener medarbejderne.

Mailen fra 7. maj indeholder en direkte opfordring til ledere i Region Hovedstaden, men fællestillidsrepræsentant for socialpædagogerne Claes Reinhardt siger til TV 2 Kosmopol, at mailen også er skrevet med henblik på at råbe politikerne, der har besluttet at flytte De Særlige Pladser, op.

- Politikere skal vide, hvad det har af konsekvenser for patienterne i særdeleshed, men også for personalet, som forsøger at gøre alt, hvad de kan. Det trækker store veksler på kollegerne, siger Claes Reinhardt til TV 2 Kosmopol.

Derfor skal De Særlige Pladser flytte

Ifølge administrationen i Region Hovedstaden er det en ny aftale for regionernes økonomi, der betyder, at der fremover bliver færre penge til at drive De Særlige Pladser, der er et særligt tilbud i psykiatrien til udadreagerende patienter.

Færre penge vil ifølge administrationen resultere i en række udfordringer i forhold til økonomi, bemanding og sikkerhed på De Særlige Pladser, og derfor foreslår administrationen at flytte afdelingen til Psykiatrisk Center Glostrup. Det vil medføre en ombygning af centeret i, der altså ligger i Brøndby.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og De Radikale stemte for, mens SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige ville bevare De Særlige Pladser i Frederikssund for at undgå at miste vigtige medarbejdere, som kan være svære at erstatte i en tid med generelle rekrutteringsvanskeligheder i psykiatrien.

Administrationen i Region Hovedstaden oplyser i referatet fra tirsdagens møde i Social- og Psykiatriudvalget, at udskrivningen fra De Særlige Pladser for nogle patienter er “en stressfaktor”. Det gælder også for patienter, som bliver udskrevet, inden flytningen.

“Derfor har man oplevet perioder med flere trusler mod personalet, ligesom der har været episoder med vold mod personale og politi,” lyder det.

Tillidsfolkene skriver i mailen, at der har været et “stigende misbrug hos patienterne, hvilket resulterer i dødstrusler imod personalet” og “vold imod personale og politi.”

Derudover kritiserer medarbejderne blandt andet også bemandingen: “Ingen sammenhæng imellem opgaver og antal personaler,” og “en vagtplan, som ikke hænger sammen. Stærk bekymrende antal overarbejdsvagter,” skriver de og foreslår flere medarbejdere i dagvagter.

Det ønske er siden efterkommet.

Flere medarbejdere har i forbindelse med flytningen til Brøndby dog valgt at sige op, og det har fået Region Hovedstadens Psykiatri til at rykke datoen for flytningen to uger frem til den 31. maj. Det skal forbedre sikkerheden for de ansatte hurtigere, fordi der er helt andre rammer på Psykiatrisk Center Glostrup, oplyser Region Hovedstadens Psykiatri til TV 2 Kosmopol.

De Særlige Pladser

De Særlige Pladser er tilbud til patienter over 18 år med svær psykisk lidelse, særlige sociale problemstillinger, udadreagerende adfærd og eventuelt misbrugsproblemer.

I 2017 aftalte et flertal i Folketinget, at ændre loven, således at der blev oprettet specialiserede socialpsykiatriske tilbud til såkaldte “tunge” patienter. Det skulle højne sikkerheden for personale og patienter.

Aftalen kom i stand efter en tid med flere drab på ansatte på bosteder. I marts 2016 blev den 57-årige social- og sundhedsassistent Vivi Nielsen eksempelvis stukket ihjel af en beboer på Bostedet Lindegården i Roskilde.

Bekræfter bange anelser

Formand for Social- og Psykiatriudvalget, Peter Westermann (SF), har været imod flytningen.

- Det her bekræfter mine bange anelser om, at det kunne betyde opsigelser, og at situationen for patienterne ville blive drastisk forværret. Og det ser vi så nu, siger Peter Westermann, der dog er glad for at der nu er ekstra medarbejdere i dagvagterne.

Susanne Due Kristensen (S) var en del af flertallet, der besluttede at flytte De Særlige Pladser. Hun mener, at det var nødvendigt i forhold til en overordnet beslutning om at omlægge De Særlige Pladser, men også med tanke på det underskud, som pladserne kører med og udfordringer med bemanding og sikkerhed.

quote Det her bekræfter mine bange anelser om

Peter Westermann (SF)

Hun erkender, at flytningen har været “forceret,” og at det kan have fået konsekvenser.

- Vi har været nødt til at gøre noget, fordi der ikke var personale til at sikre sikkerheden. Jeg ved, at Region Hovedstadens Psykiatri virkelig har lagt sig i selen for at prøve at få det her til at blive så godt som muligt. Men det er jo presset, fordi der også er et tidsmæssigt perspektiv, siger Susanne Due Kristensen til TV 2 Kosmopol.

Tager bekymring alvorligt

I Region Hovedstadens Psykiatri understreger den kommende chef for medarbejderne på De Særlige Pladser, Mette Bertelsen Fredsgaard, der er centerchef på Psykiatrisk Center Glostrup, at man altid forholder sig til henvendelser fra medarbejdere, der udtrykker bekymring.

Hun oplyser, at nogle patienter er blevet dårligere, men at det er svært at sige, om det er på grund af flytningen.

- Det kan godt være, det er. Men nogle patienter bliver jo også indimellem dårligere af andre grunde, siger Mette Bertelsen Fredsgaard.

(Artiklen fortsætter efter boksen)

Spørg Os - Afstemning

_

Hun understreger, at man altid er meget opmærksom på situationer, hvor medarbejdere bliver udsat for trusler, og at der er procedurer og retningslinjer for, hvordan det bliver håndteret.

Du siger, at man ikke kan udelukke, at flytningen har resulteret i flere episoder med vold. Hvad har man gjort sig af forholdsregler i forhold til at sikre personale, politi og måske også patienter imellem på det punkt?

- Jeg kan ikke udtale mig om, hvad man har gjort deroppe nu. Men de har jo arbejdet med de her patienter igennem mange år og kender rigtig mange af dem allerede. Og vi har jo fremrykket flytningen netop for at opretholde sikkerheden så godt som overhovedet muligt.

- Jeg tror, man skal passe på med at sætte alt for store lighedstegn mellem den her flytning, og så de episoder, der er sket deroppe, siger Mette Bertelsen Fredsgaard.

Men medarbejderne nævner et stigende misbrug, som ifølge dem fører til blandt andet dødstrusler. Betvivler du, at medarbejderne observerer et stigende misbrug, og at medarbejderne mener, at det fører til mere udadreagerende patienter?

- Hvis det er det, vores medarbejdere observerer, så vil jeg jo ikke beklikke, at der er nogen, der så har et stigende misbrug op mod den her flytning. Og jeg har stor tiltro til, at medarbejderne kan håndtere og hjælpe patienterne med det.

Kan man være sikker på, at der ikke er nogen patienter, der bliver udsluset tidligere end de burde?

- De, der ikke er færdigbehandlet, vil blive oppe på Psykiatrisk Center Nordsjælland, men på nogle andre afdelinger. Så når man bliver udsluset, så vil det være fordi, at det sammen med kommunen er vurderet, at patienten er klar til at komme hjem til egen bolig eller bosted, siger Mette Bertelsen Fredsgaard.

Tirsdag besluttede Social- og Psykiatriudvalget, at der skal laves en evaluering af hele flytteprocessen.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik