Leanette spørger: Hvad bliver der af geotermisk varme?

Geotermi er en vedvarende energiform, der findes i undergrunden i form af varmt, saltholdigt vand. Vi undersøger, hvorfor geotermi ikke fylder mere i debatten om grøn energi.

Når vi taler om 'grøn energi' er det som regel energi fra vind, vand og sol.

Det er sjældent, vi taler om geotermisk energi, altså varme og elektricitet, der udvindes af varmt, saltholdigt vand dybt nede i undergrunden.

Det undrer Leanette fra Valby, så hun har skrevet til Spørg Os på TV 2 Lorry:

quote For omkring 10 år siden talte man om, at geotermisk varme var lige på trapperne

Leanette, Valby

- For omkring 10 år siden talte man om, at geotermisk varme var lige på trapperne, og så hørte jeg det igen for få måneder siden. 

Kan I ikke undersøge denne glædelige omstilling, hvor fjernvarmenettet endda kan bruges? spøger hun.

Det gør vi her!

Det her er et af vores Hurtige Svar

 • Se, hvad vi allerede har svaret på
 • Stem på ugens udvalgte spørgsmål
 • Skriv dit eget spørgsmål, der kan undersøges journalistisk
 • Kom ind på Spørg Os siden her

Varmen under hovedstadsområdet

Varmen i vores undergrund kan ikke bruges til at lave strøm, da temperaturerne er for lave.

Til gengæld kan undergrunden, som Leanette pointerer, udnyttes til produktion af fjernvarme, men det kræver, at temperaturerne hæves med en varmepumpe. 

Det ved de i det store forsyningsselskab HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab), der forsyner mange byer i vores område med vand, spildevandsafledning, fjernvarme, bygas, fjernkøling, vindmøller og eksperimenterer med geotermisk varme på Amagerværket.

Amagerværket ligger på det nordlige Amager. Det leverer el til det nordiske elnet og fjernvarme til det storkøbenhavnske fjernvarmenet. Og så har det et geotermisk forsøgsanlæg.
Amagerværket ligger på det nordlige Amager. Det leverer el til det nordiske elnet og fjernvarme til det storkøbenhavnske fjernvarmenet. Og så har det et geotermisk forsøgsanlæg.
Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

Charlotte Søndergren, der er Afdelingschef i HOFOR for PLAN Fjernvarme, Bygas og Kraftvarme bekræfter, at den bæredygtige fjernvarme er interessant:

- Sammen med de øvrige varmeselskaber i hovedstadsområdet arbejder vi på at udvikle og etablere varmepumper og geotermisk varme fra undergrunden.

Vi har lært meget fra det geotermiske demonstrationsprojekt på Amager, men lige nu står det stille og venter på eventuel fornyede test og produktion, oplyser Charlotte Søndergren til TV 2 Lorry.

quote Vi har et geotermisk demonstrationsprojekt på Amager, som vi har lært meget fra

Charlotte Søndergren, Afdelingschef, HOFOR

Varmepumper, der anvender havvand, grundvand eller luft er ved at blive etableret flere steder i hovedstaden.

Men der er nogle udfordringer, der skal overvindes, før der kommer varme fra undergrunden ind i fjernvarmenettet og ud i radiatorerne hos forbrugerne.

- For det første skal der laves anlæg i stor skala, før varmepumper og geotermisk varme kan spille en større rolle i fjernvarmesystemet, oplyser Charlotte Søndergren til TV 2 Lorry.

- For det andet er teknologierne stadig under udvikling, og på nuværende tidspunkt er der behov for at udvikle og projektgøre geotermi yderligere, for at det kan levere varme i stor skala i hovedstadsområdet på en måde, der også er økonomisk fornuftig, konstaterer hun.

HOFOR er klar til at lade københavnerne gå glæde af den geotermiske varme i fjernvarmesystemet, så snart det prismæssigt er fornuftigt for varmeforbrugerne.
HOFOR er klar til at lade københavnerne gå glæde af den geotermiske varme i fjernvarmesystemet, så snart det prismæssigt er fornuftigt for varmeforbrugerne.
Foto: Scanpix

I øjeblikket står demonstrationsanlægget på Amagerværket stille på grund af tekniske udfordringer.

- De handler blandt andet om, at nogle filtre i anlægget stoppes til af partikler i det vand, der hentes op af undergrunden, oplyser Charlotte Søndergren til TV 2 Lorry.

Næste skridt

Lige nu arbejder de deltagende selskaber på en mere langsigtet plan for at udnytte den geotermiske varme i hovedstadsområdet, og den udvikling kommer ikke af sig selv.

- Næste udviklingsfase inden for geotermi kræver store investeringer, risikovillig kapital og stærke specialist-kompetencer, oplyser Charlotte Søndergren.

Hvad er geotermisk varme?

 • Geotermisk energi er en enorm og stort set uudnyttet ressource i Danmarks undergrund, der kan opvarme en stor del af de danske boliger

 • Det er samtidig en vedvarende og meget miljøvenlig energikilde, der kan bidrage til udfasningen af de fossile brændsler og overgangsteknologier, der anvendes i dag

 • Den geotermiske energi findes som varmt vand i porøse sandstenslag i undergrunden (geotermiske reservoirer), hvorfra vandet kan pumpes op og returneres til igen, når varmen er udnyttet

 • Det er en stabil energikilde, der er uafhængig af sæsonvariationer i modsætning til sol- og vindenergi

 • Geotermi er ideel at anvende i vores mange byer med veludbyggede fjernvarmenet, der kan distribuere den geotermiske varme

 • Det er endvidere oplagt at anvende geotermisk energi til decentralt byggeri med stort varmebehov såsom store drivhusanlæg, som det i stor stil gøres i Holland, der har en undergrund meget lig den danske


Kilde: Altinget

A.P Møller-selskab er på

Det kræver en tilladelse fra staten at efterforske og indvinde geotermisk energi.

Her i hovedstadsområdet har Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet givet retten til at søge efter varmt vand i undergrunden til geotermiselskabet Innargi, der er ejet af A.P. Møller Holding.

HOFOR følger udviklingen tæt:

- Vi samarbejder med private aktører på markedet, herunder med den aktør, der har fået eneretten til at udnytte geotermisk varme fra undergrunden i det meste af hovedstadsområdet. 

Derudover følger vi den geotermiske udvikling i resten af landet, oplyser Charlotte Søndergren.

Geotermi vil være en naturlig måde at blive mere selvforsynende med den varme, der sendes ud i radiatorerne.
Geotermi vil være en naturlig måde at blive mere selvforsynende med den varme, der sendes ud i radiatorerne.
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Prisen skal ned

HOFOR, der skal sende fjernvarmen ud til forbrugerne, er klar til at benytte den geotermiske varme i fjernvarme systemet, så snart den er til at betale for forbrugerne.

- Vi kan se, at der stadig er brug for at udvikle projekterne, for at prisen kan komme ned på et rimeligt niveau. 

Vi fortsætter indsatsen for at få de bedste løsninger i hus på dette perspektivrige område, oplyser Charlotte Søndergren.

HOFOR og de øvrige varmeselskabers mål

 • 2025
  Der er i partnerskab skabt ”proof of concept” for produktion fra geotermianlæg baseret på en eller flere boringer

 • 2035
  Vi har ”knækket nødden” ift. at producere varme med geotermi og dækker allerede en (større) andel af varmebehovet

 • 2050
  Geotermi dækker en væsentlig del af varmebehovet

Konklusion

Geotermi virker som en rigtig god løsning både for den grønne omstilling og for de mange fjernvarmekunder i hovedstaden.

Geotermisk varme i radiatoren er dog langt fra 'på trapperne', som Leanette fra Valby håbede, men der er en håbefuld plan, og udviklingen er i gang.

Tak for spørgsmålet!


Spørg Os - Formular

_