Per undrer sig: Hvorfor importerer vi restaffald fra udlandet?

Hvad er fornuften og logikken i, at vi skal sortere så meget affald herhjemme, når vi importerer flere tusinder tons affald fra udlandet til afbrænding? Det undrer Per Johnson fra Græsted sig over.

En million ton affald.

Så meget affald – og mere til – importerer Danmark årligt fra udlandet.

Udlandsaffaldet ender blandt andet i ovnene på de store affaldsanlæg rundt omkring i landet, hvor det bliver lavet om til energi, så der kan sendes fjernvarme ud til mange tusinde hjem.

Det undrer dog Per Johnson fra Græsted, hvorfor vi som borgere skal sortere affald i op til ti forskellige rum, når vores varmeværker importerer store mængder restaffald fra udlandet.

Han mener blandt andet, at det virker ulogisk, at vi skal importere affald fra andre lande, og at vi alt andet lige vil spare på CO2-regnskabet, hvis vi brændte mere af vores eget affald af i stedet for at lade det transportere til Danmark langvejsfra.

Hjælper udlandet med miljøproblem

I Danmark har vi modtaget restaffald fra Storbritannien, Irland, Frankrig, Italien og Grønland, og noget af det affald bliver blandt andet fragtet til Prøvestenen på Amager.

Herfra bliver restaffald fra udlandet kørt videre til Amager Ressourcecenter, hvor det bliver brændt.

(Artiklen fortsætter efter boksen.)

Ugens vinderspørgsmål

 • 1.165 personer stemte, da Per Johnsons spørgsmål var til afstemning.

 • 56% eller 658 personer afgjorde, at det var hans spørgsmål, vi skulle undersøge.

 • Se hvad vi stemmer om i denne uge længere nede i artiklen.

Selvom restaffald fra udlandet har været på en lang skibsrejse fra eksempelvis Storbritannien, så er der flere fordele ved at hente affald fra udlandet. 

Det fortæller direktør for Amager Ressourcecenter, Jacob Hartvig Simonsen, til TV 2 Kosmopol.

- Når vi får affald ind fra udlandet, så hjælper vi udlandet med at løse et miljøproblem for dem, og samtidig kan vi lave god, billig, bæredygtig energi til københavnerne, siger Jacob Hartvig Simonsen.

Overskud af plads i danske ovne

Udlandsaffaldet er blevet sorteret i det respektive land, så det er udelukkende udlandets restaffald, vi importerer og hælder i de samme ovne som vores eget restaffald.

Landene, som vi importerer restaffald fra, har dog ikke samme mulighed for at komme af med affaldet, som vi har herhjemme. Ifølge Jacob Hartvig Simonsen har landende ikke lige så meget kapacitet, som vi har, og de har heller ikke fjernvarmesystemer, som vi har i Danmark.

Affaldet fra det her skib kommer fra Belfast i Nordirland, og det har fragtet omkring 3000 tons restaffald til Danmark - en rejse, der har taget en lille uge.
Affaldet fra det her skib kommer fra Belfast i Nordirland, og det har fragtet omkring 3000 tons restaffald til Danmark - en rejse, der har taget en lille uge.
Foto: Tobias Tystrup - TV 2 Kosmopol

Faktisk har vi overskud af kapacitet i vores ovne.

- Vi har mere kapacitet i Danmark, end vi har affald, og derfor kan vi godt stille noget kapacitet til rådighed for udlandet for at hjælpe dem med at løse deres miljøproblemer, siger Jacob Hartvig Simonsen.

Ifølge professor i energisystemanalyse ved Danmarks Tekniske Universitet, Marie Münster, der også er medlem af Klimarådet, giver det da også mening at importere affald fra udlandet.

- Det virker jo selvfølgelig lidt fjollet. Hvorfor skal vi importere affald udefra, når vi nu har noget selv? Men det er fordi, at det, vi selv har, som vi udsorterer, gerne skal blive til nogle andre produkter og ikke bare til energi eller affald på en losseplads, siger Marie Münster til TV 2 Kosmopol.

Spørg Os - Afstemning

_

Skibstransport udgør ikke stort miljøproblem

Marie Münster påpeger også, at det fortsat giver mening at sortere affald herhjemme, selvom vi også fylder vores ovne med affald fra udlandet.

- Jo mere vi kan genanvende, jo bedre er det for miljøet. Derfor er det jo en succeshistorie, at vi er blevet så gode til at genanvende herhjemme, at vi ligefrem har overskudskapacitet på vores affaldsforbrændingsanlæg. Og der er det jo så, at vi kan prøve at hjælpe vores naboer, siger Marie Münster.

Landene, som vi importerer affald fra, vil også stå med et problem, hvis de ikke kan komme af med deres restaffald. Eksempelvis kan det, som Marie Münster fremhæver, havne på en losseplads i det respektive land, og det er ikke godt for miljøet.

- Der er jo masser af miljømæssige problemer med lossepladser. Vi har ikke så mange herhjemme, fordi vi brænder så meget af, men der er dels nogle arealmæssige problemer, og dels nogle mulige emissioner, som kan give problemer - både ned til grundvand, men også emissioner af metan fra lossepladserne, siger Marie Münster.

Professor Marie Münster fremhæver også, at forureningen i udlandets restaffald og i vores restaffald herhjemme cirka er den samme.

Samtidig påpeger hun, at den lange transport fra udlandet ikke udgør det store miljømæssige problem. Hun håber dog, at udlandet fremadrettet selv finder en løsning på deres affaldsproblemer.

- Hen over tid håber vi selvfølgelig på, at de forskellige lande selv får nogle systemer, og måske selv får noget affaldsforbrænding med udnyttelse af varmen. Men det kan tage tid, siger Marie Münster.

En ændret affaldssektor

Organiseringen af affaldssektoren herhjemme kommer dog fremadrettet til at ændre sig. Tilbage i 2022 indgik ejerkommunerne bag Amager Ressourcecenter en aftale, der gav forbrændingsanlægget mulighed for at skrue op for importen af affald fra udlandet. Den aftale går dog kun til og med udgangen af 2025, og herefter vil der ske noget nyt fra politisk side.

Det fortæller medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Lars Weiss (S), der også er bestyrelsesformand for Amager Ressourcecenter.

- Efter 2025 har man fra Christiansborg besluttet, at affaldssektoren skal liberaliseres. Det vil sige, at det kommer til at foregå på markedsvilkår, og så skal kommunerne og private aktører udbyde deres affald til affaldsforbrændingsanlæggene. Så der bliver både hele Danmark og for den sags skyld Europa et stort marked for affald, siger Lars Weiss.

Den kommende organisering af affaldssektoren får dog ingen betydning for den måde, vi skal sortere affald på.

- Men det kommer til at betyde noget for den rest, der er tilbage, som vi i dag kan henvise til Vestforbrænding og til Amager Ressourcecenter. Fremadrettet skal det i udbud, og så kan det i princippet ende næsten hvor som helst, siger Lars Weiss.

Fra kommunalpolitisk side har man da også en forventning om, at import af affald fra udlandet vil fortsætte fremadrettet.

Du kan læse flere svar på Spørg Os-spørgsmål her.

Vær med gennem Spørg Os

 • Denne artikel er blevet til på baggrund af TV 2 Kosmopols brugerinddragende fællesskab Spørg Os.

 • Her kan alle skrive ind med deres spørgsmål eller undren fra hverdagen som borger i hovedstadsområdet.

 • Stil dit eget spørgsmål i boksen nedenunder.


Spørg Os - Formular

_

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik