Dyrere flextrafik vil få ældre til at spare på lys og varme, siger Ældresagen

I Lejre Kommune stiger prisen fra 27 til 75 kroner. Det vil få konsekvenser, medgiver Kommunernes Landsforening.

Flere af landets kommuner har besluttet at hæve prisen for flextrafik i det nye år.

Det er den kollektive trafikform, der kan bestilles efter behov og er til rådighed i de områder af landet, der ikke er dækket af bus- og togtrafik.

quote At lade priserne stige er et af de greb, vi kan skrue på

Birgit S. Hansen (S), formand for KL's Klima- og Miljøudvalg

Som TV 2 Øst tidligere har fortalt, stiger prisen i Stevns Kommune for eksempel med 83 procent. Det sker 21. januar, hvor starttaksten går fra 41 kroner til 75 kroner.

Prisstigningerne er voldsomme, lyder det fra Ældresagen, men nødvendige, forklarer Kommunernes Landsforening:

- Vi er pressede på økonomien, men også på den kollektive transport. At lade priserne stige er et af de greb, vi kan skrue på, Birgit S. Hansen, formand for KL's Klima- og Miljøudvalg.

Fra 27 til 75 kroner

TV 2 har på baggrund af TV 2 Østs artikel spurgt alle landets trafikselskaber, om deres brugere står overfor lignende prisstigninger. Rundringningen viser, at det særligt gør sig gældende i en række sjællandske kommuner.

Hørsholm Kommune hæver startprisen til 45 kroner fra de 27 kroner, den er i dag.

I Solrød, Gribskov, Furesø, Faxe og Farum by hæves startprisen til 60 kroner. I dag ligger kommunernes priser mellem 27 og 41 kroner.

I Lejre, Roskilde, Helsingør og Stevns går startprisen fra 27-54 kroner til nu at blive 75 kroner.

I flere andre af landets kommuner hæves kilometertakst og minimumspris med alt fra 50 ører til 10 kroner.

Skaber ensomhed

Hos Ældresagen vækker prisstigningerne bekymring. Det er ifølge organisationen særligt deres medlemmer, der benytter sig af landets flextrafik-ordninger.

- For nogle betyder det rent faktisk, at de skal sidde og vurdere, om de har råd til at tage bussen ned til indkøb eller lægen, siger Marlene Rishøj Cordes, seniorkonsulent hos Ældresagen:

- Men det kan også være, at de bliver nødt til at beskære deres husholdning, skære på lys eller varme, for at have råd til at gøre noget så simpelt som at handle ind.

Marlene Rishøj Cordes tilføjer, at Ældresagen er "rigtig kede af", at prisstigningen rammer lige "midt i en ensomhedsepidemi".

- Vi ved, at flere og flere er ensomme. Noget af det der modvirker ensomhed, er, at man har social kontakt og relation med sin omverden. I hele den kontekst er det bare så vigtigt, at man kan transportere sig.

En prisstigning er vel svær at undgå i en tid, hvor omkostningerne også stiger. Så det kan vel ikke være anderledes?

- Det kan man godt mene, og ja, folks indtægter er også steget. Men for rigtig mange folkepensionister er deres indtægt ikke steget. Det er derfor, at Ældresagen foreslår en forhøjelse af folkepensionen på fem procent. Vi har også et forslag om et pensionistfradrag, siger Marlene Rishøj Cordes.

Nødvendige besparelser

Forklaringen på de kommunale besparelser er ifølge Kommunernes Landsforening, at en lang række kommuner arbejder med en meget stram økonomi.

Til TV 2 Øst fortæller Flemming Petersen (V), formand for Udvalget for Plan, Miljø & Teknik i Stevns Kommune, da også, at de sparer 300.000 kroner på at sætte prisen på. Det betyder, at kommunens nuværende busruter kan bevares.

Formand for KL's Klima- og Miljøudvalg, Birgit S. Hansen (S) medgiver, at prisstigningerne "kan have en slagside".

- Vi skal have løst det her problem, og det har KL sat sig for bordenden for. Vi bliver nødt til at kigge på, om der er ruter, som vi kan nedlægge.

Brugere af flextrafikken har ofte ingen eller meget begrænsende alternativer til den transportform, så hvorfor spare på lige præcis den gruppe borgere?

- Det er fordi, det er et af de håndtag, vi har. Enten kan man nedlægge ruter eller lade priserne stige. Alle, der arbejder med det her, ved godt, at jo mere priserne stiger, jo færre tager med den offentlige transport. Det er en ond spiral, og vi er kommet ind i en blindgyde, siger Birgit S. Hansen (S), som desuden er borgmester i Frederikshavn Kommune.

Hun er bevidst om, at prisstigninger kan få betydning for nogle borgeres sociale liv og for eksempel deres mulighed for at komme til læge, lyder det.

Ekspertgruppe på vej med anbefalinger

TV 2 ville gerne have spurgt transportminister Thomas Danielsen (V), hvordan han forholder sig til de kommunale prisstigninger på flextrafik.

Han har fredag ikke haft mulighed for at stille op til et interview.

Ministeren nedsatte i 2023 et ekspertudvalg, der har fået til opgave at "afdække mobilitetsbehov i både yderområder og i større byer".

Derudover skal gruppen af eksperter på området belyse, hvordan mobiliteten kan understøttes af "nye kollektive transportløsninger".

Det er endnu uvist, hvad ekspertgruppen har på tegnebrættet. Den har indtil udgangen af 2024 til at udarbejde og præsentere to delrapporter.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik