Danskerne føler sig mere utrygge efter mørkets frembrud: Her er kandidaternes løsninger

Stadig flere danskere føler sig utrygge efter mørkets frembrud, men hvad vil politikerne gøre for at øge trygheden?

Selvom Danmark generelt set er et trygt og fredeligt land, så føler rigtig mange danskere alligevel, at det er utrygt at færdes på gaderne efter mørkets frembrud. 

Ifølge en undersøgelse foretaget af TrygFonden er antallet af utrygge danskere i mørket stadig stigende - hvor det i 2015 var omkring hver tiende dansker, der følte sig utryg, steg det tal i 2021 til hver femte dansker. 

Og det har fået SOSU-assistenten Connie Andersen til at stille et spørgsmål gennem TV 2 Lorrys 'Spørg Os-funktion i forbindelse med det kommende folketingsvalg. 

- For mange er dagligdagen i byerne blevet mere utryg på grund af uromagere, særligt om aftenen. Hvad har I tænkt jer at gøre for at gøre danskerne mere trygge?

Og det spørgsmål har vi valgt at stille til de medvirkende politikere i tirsdagens valgdebat på TV 2 Lorry, hvor gæsterne er Mattias Tesfaye (S), Ruben Kidde (R), Britt Bager (K) og Ulla Kokfelt (NB). 

Du kan se alle partiers svar på hendes spørgsmål her. Tryk på billedet af politikeren for at se, hvad de har svaret.  

TV 2 Lorry arbejder på at få en kommentar fra Frie Grønne.

Hvad vil i gøre for at øge følelsen af tryghed i byerne efter mørkets frembrud?

Martin Sibast Laugesen

Martin Sibast Laugesen

parti-logo

Martin Sibast Laugesen

Jeg tænker, at vi skal have frigivet flere af politiets ressourcer til at være synlige i gaderne, hvor deres tilstedeværelse vil være med til at øge følelsen af tryghed. I dag bruger vi milliarder af kroner på at få politiet til at bekæmpe handel med hash. Vi kunne med fordel lovliggøre hash og bruge pengene på synligt politi i gaderne i stedet.


bolette

Bolette Von Westphal

parti-logo

Bolette Von Westphal

Jeg forstår sådan set godt følelsen af utryghed, og måske især fordi jeg er mor til to piger.

Jeg synes, det er svært at gå ind i politisk, når det ikke er mere konkret, men lys - eller manglen på samme - spiller helt sikkert en rolle i forhold til at føle sig tryg.

Og derfor skal vi måske tænke os godt om, nu hvor vi slukker for gadebelysningen mange steder - om vi måske kan indtænke løsninger, så det ikke sker på bekostning af tryghed.

Men ellers vil jeg opfordre til, at man selv tager et ansvar for at øge sin følelse af tryghed. Det kan eksempelvis være at følges med andre eller bevæge sig i nærheden af andre mennesker på gaden.

Claus-Gisselmann-kopier-1-scaled

Claus Gisselman

parti-logo

Claus Gisselman

Der er selvfølgelig flere strenge at spille på. Den ene er, at politiet skal være markant mere synligt i de områder, hvor folk føler sig utrygge. Mette Frederiksen har for nylig sagt, at der er områder, som hun ikke vil bevæge sig i, og hun har endda livvagter, og det siger jo næsten det hele.

Derudover mener jeg, at der bør være overvågningskameraer med ansigtsgenkendelse i områder med særlige udfordringer, så det er nemmere for politiet at få fat i gerningsmændene.

Og så skal vi have nogle markant højere straffe for personfarlig kriminalitet.

troels

Troels Christian Jakobsen

parti-logo

Troels Christian Jakobsen

Det første, man skal være opmærksom på, er, at kriminaliteten faktisk er faldende. Og jeg har en oplevelse af, at enkelte politikere forsøger at score billige point på spørgsmålet.

Samtidig er jeg ikke sikker på, at det nødvendigvis er et nationalt anliggende, men at det nok mere er et spørgsmål for de enkelte kommuner.

Men når det så er sagt, er min umiddelbare tanke, at det er et spørgsmål om politi. Nærpolitiet er blevet nedprioriteret gennem 30 år, og det er først for nylig, at det problem er blevet adresseret.

Jeg vil gerne være med til at forsætte med at opprioritere nærpolitiet. De kender et givent område, og deres tilstedeværelse er med til at øge følelsen af tryghed. Men det er samtidig vigtigt, at de bliver brugt til det nære politiarbejde og ikke bliver pålagt af ledelsen at uddele bøder til cyklister.

Marianne Lynghøj Pedersen18212-Edit-Edit-2-PLAKAT-2663x1997-2560x1920

Marianne Lynghøj

parti-logo

Marianne Lynghøj

I Venstre har vi i lang tid argumenteret for et stærkere politi. I første omgang handler det om at forebygge, at folk bliver overfaldet og på samme måde forebygge episoder, der er med til at gøre folk utrygge.

Og her spiller politiet bare en afgørende rolle, og derfor skal vi sikre os, at de har de ressourcer, der skal til.

Derudover mener jeg, at et stærkt foreningsliv er med til øge trygheden i befolkningen. De unge mennesker, der hænger ud på gaden og ikke har andet at tage sig til, skal have et positivt alternativ.

Og derfor skal foreninger have bedre mulighed for at tage unge mennesker ind. Og her kan lange skoledage måske spille en negativ rolle, der skal ændres på.

halima

Halima El Abassi

parti-logo

Halima El Abassi

Jeg tænker, at der er mange ting at gøre. For det første skal man finde årsagen til, de unge laver uro. Hvorfor de er på gaden, og de ikke er hjemme. Der skal man starte.

Det er mit indtryk, at mange af de unge er på gaden, fordi de ikke kan være derhjemme, eller fordi de er røget i dårligt selskab. Og dem skal vi i stedet have aktiveret med skole og fritidsaktiviteter.

Et andet område er at styrke antallet af synlige og tryghedsskabende voksne på gadeplan, og her vil det eksempelvis være oplagt at styrke Natteravnene. Vi ved nemlig allerede, at deres tilstedeværelse er med til at forebygge rigtig mange problemer.

nicola

Nicola Emily Larsen

parti-logo

Nicola Emily Larsen

Hos Konservative er vi lige kommet med et nyt tryghedsudspil, hvor vi blandt andet foreslår at bruge øget kameraovervågning både i nattelivet og i udsatte områder.

Derudover vil gerne have hårdere straffe for vold og voldtægt, hvor strafferammen skal hæves med mindst halvdelen. Og ved gentagne domme for de samme forbrydelser skal straffen hæves til det dobbelte.

nanna

Nanna W. Gotfredsen

parti-logo

Nanna W. Gotfredsen

Der er en tendens til det modsatte, at vi vi faktisk føler os mere trygge. Også selvom det ikke gælder alle steder og for alle mennesker. Men når det kommer til uromagere og uro i det offentlige rum, så ved vi faktisk godt, hvordan det skal håndteres. 

Det skal håndteres gadenært med klassisk dygtigt nærpoliti, inddragelse af lokalsamfundet, foreninger og sociale tiltag. 

“For indsatsen skal udspringe af og tilpasses de lokale forhold. Det betyder eksempelvis, at der er et sted, man kan gå hen med sin utryghed, hvis man føler sig utryg. Og at der her så er kompetente mennesker med lokalt kendskab, der kan tage hånd om årsagen til utrygheden

david

David Trappaud

parti-logo

David Trappaud

For det første viser mange statistikker og undersøgelser, at trygheden faktisk er stigende på mange områder, og det synes jeg som udgangspunkt er vigtigt at holde fast i.

Derudover er der blevet iværksat en række tiltag som eksempelvis nattelivsværter og tryghedszoner i København, som vi gerne skal nå at se resultater af, inden vi begynder at foretage yderligere tryghedsskabende tiltag.

Og så mener jeg desuden, vi skal have et fokus på forebyggelse. Narkopåvirkede og psykisk syge er overrepræsenterede som gerningsmænd i i sager om vold, og derfor synes jeg, vi skal sætte forebyggende ind overfor netop dem.

   

ulla

Ulla Kokfelt

parti-logo

Ulla Kokfelt

I Nye Borgerlige vil vi udvise kriminelle udlændinge konsekvent og efter første dom og sikre, at udvisningsdømte, der nægter at forlade landet, ikke kan færdes frit i det danske samfund. Det vil både give færre kriminelle, virke kriminalitetsforebyggende og dermed øge trygheden.

cecilie kristensen.jpgacf

Cecilie Winther Kristensen

parti-logo

Cecilie Winther Kristensen

Jeg synes, at belysning er en ting, der er med til at skabe tryghed, og det er især blevet udtalt, efter vi har været nødt til at spare på gadebelysning i den seneste tid. Her synes jeg med fordel man kan overveje kreative løsninger, som jeg eksempelvis selv har oplevet på Frederiksberg, hvor gadelamper som udgangspunkt er slukkede, men tænder ved bevægelse.

Derudover skal der også være et øget fokus på at komme kriminalitet til livs. Her tænker jeg blandt andet, at øget overvågning kan været et sted at sætte ind, ligesom vi skal sætte hårdere ind mod personfarlig kriminalitet.

Her skal der både være højere straffe, og så skal sagsbehandlingstiderne nedbringes, så de kriminelle hurtigere kan blive dømt.

ruben

Ruben Kidde

parti-logo

Ruben Kidde

Grundlæggende er vi trygge, selvom der selvfølgelig er enkelte, der ikke er det. Jeg tror, at folk føler sig mere utrygge, end hvad godt er - blandt andet fordi politikere er med til at tale frygten op.

Men samtidig skal vi selvfølgelig se på bander, og hvordan de rekrutterer. Det er dog vigtigt at understrege, at jeg ser forebyggelse som det absolut vigtigste i forhold til at øge trygheden.

Og derfor skal vi eksempelvis forebygge, at unge bliver hvervet til bander, ligesom de skal have andre tilbud som klub eller lignende.

På samme måde ser jeg også forebyggende arbejde som langt vigtigere end hårdere straffe, når det kommer til at skabe tryghed i samfundet.

Spørgsmålet om øget tryghed giver næsten ligeså mange svar, som der er kandidater, men en ting der dog går igen, er et ønske om at styrke nærpolitiet. 

Følg med på Spørg Os-siden

Og ifølge Martin Sibast Laugesen (I) er det oplagt at finde finansieringen til et øget og mere synligt nærpoliti hos politiet selv. 

Han mener nemlig, man ved at legalisere hash kan finde penge til at finansiere et styrket nærpoliti. 

- I dag bruger vi milliarder af kroner på at få politiet til at bekæmpe handel med hash. Vi kunne med fordel lovliggøre hash og bruge pengene på synligt politi i gaderne i stedet, lyder forslaget fra Liberal Alliances Martin Sibast Laugesen. 

Enkelte kandidater peger også på at styrke foreningslivet, så de unge kan få et meningsfuldt alternativ til at skabe uro i det offentlige rum. 

- Jeg mener, at et stærkt foreningsliv er med til øge trygheden i befolkningen. De unge mennesker, der hænger ud på gaden og ikke har andet at tage sig til, skal have et positivt alternativ, lyder det fra Venstres kandidat, Marianne Lynghøj, der samtidig foreslår at foreninger derfor skal have bedre mulighed for at tage unge mennesker ind. 

Hos både Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti bliver der desuden peget på øget overvågning, som et sted, der kan sættes ind for at øge trygheden. 

- Der bør være overvågningskameraer med ansigtsgenkendelse i områder med særlige udfordringer, så det er nemmere for politiet at få fat i gerningsmændene, siger Claus Gisselmann (DD).

Spørg Os - Formular

_