Hvad er den vigtigste indsats i forhold til psykiatrien? Her er kandidaternes svar

Psykiatrien er blevet et vigtigt emne i valgkampen, men hvad mener kandidaterne egentlig, er det vigtigste at prioritere i psykiatrien?

Sundhedsvæsnet er under pres, og et af de steder, problemerne står mest tydeligt, er i psykiatrien.

Og det er for alvor kommet til udtryk under den nuværende valgkamp, hvor psykiatrien for alvor er kommet på dagsordenen hos vælgerne, der kræver konkrete svar og løsninger i forhold til at tilbyde psykisk syge en ordentlig og værdig behandling. 

Men selvom der er blevet talt meget om psykiatrien de seneste uger, så kan det være svært at få et overblik over, hvad de enkelte partier egentlig mener, der skal gøres, og det har fået 32-årige Mette-Marie Valentin til at stille følgende spørgsmål til TV 2 Lorrys 'Spørg os'-redaktion. 

- Hvad er det vigtigste at prioritere i psykiatrien?

Mette-Marie har været pårørende i psykiatrien i en årrække, og hun håber, at det kommende valg markerer enden på det, hun mener har været en konsekvent nedprioritering af danskere med psykiske problemer. 

- Jeg er selv pårørende i psykiatrien, så det er derfor jeg gerne vil have fokus på det. Tidligere har området næsten ikke fået nogen opmærksomhed overhovedet, og den der så har været, har primært været rettet mod børn og unge, siger Mette-Marie, der især håber, de mest syge får mere hjælp fremadrettet.

Hjælp til de mest syge

- Jeg vil gerne have, at der bliver lavet en langt bedre indsats for de svært psykisk syge, der både er enormt udsatte i forhold til at begå kriminalitet og selvskade og som ofte ikke selv vil anerkende, at de er syge, siger Mette-Marie.   

Og spørgsmålet om prioriteter i psykiatrien har vi valgt at stille videre til politikerne i fredagens valgdebat på TV 2 Lorry, hvor gæsterne er Franciska Rosenkilde fra Alternativet, Martin Lidegaard fra Radikale, Venstres Martin Geertsen og Elif Demir Gökce fra Kristendemokratiet. 

Og samtidig har vi stillet spørgsmålet videre til en kandidat fra alle de øvrige partier, som du kan se svarene fra nedenfor.

skrubbel

Stefan Skrubbeltrang

parti-logo

Stefan Skrubbeltrang

Der er brug for en øjeblikkelig økonomisk styrkelse. Området har været underfinansieret i en årrække, så for at bremse de akutte problemer, som eksempelvis patienter, der bliver afvist. Der er nu sat nogle penge af, og vi vil fortsat arbejde på at styrke området endnu mere økonomisk.

Og så skal der være et øget fokus på forebyggelse, så folk ikke kommer så langt ud, at de ikke kan komme tilbage igen. Og her er der især tale om en styrkelse af socialpsykiatrien i kommunerne og PPR indsatsen på skolerne. Her kan man imødekomme mange af de problemer, som vi møder senere. 

Og derudover skal der ske en prioritering i forhold til opfølgning, så vi sikrer os, at tidligere patienter i mindre grad ender med at få tilbagefald. 

siv

Louise Siv Ebbesen

parti-logo

Louise Siv Ebbesen

For mig er psykiatrien en del af det samlede sundhedsvæsen, og når vi ser på statistikker over udgifter, så er det et af de områder, der er vokset mest de seneste år. Og det er et paradoks, at der så samtidig er mangel på sygeplejersker og at psykiatrien også mangler penge.

Jeg tror, at problemets årsag skal findes i en bureaukratisk tilsanding, der sker, fordi der ikke er nogen konkurrence på området. Som det er nu, sidder der nogle bureaukrater og bestemmer, hvem der skal have tilført midler, og en rigtig stor del af de midler ender med at blive brugt på administration.

Derfor så jeg gerne, der kom nogle private alternativer, der kan skabe konkurrence og øge kvaliteten af både det samlede sundhedsvæsen men også psykiatrien i sig selv.

duur

Maria Durhuus

parti-logo

Maria Durhuus

Der skal være mere faglært personale og der skal være flere sengepladser.

Men det vigtigste er helt grundlæggende, at der skabes lighed mellem psykisk og fysisk sygdom, så der sker en ligestilling i kvalitet og rettigheder mellem psykisk og fysisk sygdom.

Ofte har patienter med psykiske problemer ikke den samme støtte omkring dem, som patienter med fysiske problemer, og derfor er det enormt vigtigt, vi kommer dem i møde på en ordentlig måde.

Og så skal vi blive bedre til at forebygge mistrivsel, så vi i højere grad kan arbejde med den enkeltes problemer i opløbet.

sus

Susanne Damsgaard

parti-logo

Susanne Damsgaard

Jeg synes faktisk, at der mangler at blive lyttet til forældrene, inden det for alvor kører af sporet. Der når at komme dybe ar i børnene med mistrivsel, fordi der ikke bliver sat ind i tide. Og så får problemerne lov til at vokse sig så store, at de bliver enormt svære at håndtere.

Børnene er vores guld og fremtid.

Der skal ressourcer til i kommunerne, så dygtige mennesker kan komme ud på skoler og i daginstitutioner, hvor de kan spotte problemerne tidligt.

mette

Mette Qwinten

parti-logo

Mette Qwinten

Det vigtigste er, at man får den samme behandling, uanset om man fejler noget psykisk eller fysisk. Psykiatrien skal prioriteres i højere grad end den gør i dag. 

Patienterne udskrives for hurtigt, og mange gange er der ikke plads til indlæggelse. Og en del af den problematik falder tilbage på de praktiserende læger, der ikke er gearet til de her patienter, som derfor ikke får den behandling, de har krav på. 

I Danmarksdemokraterne ønsker vi en 10-års plan for psykiatrien, og det er noget af det første, vi vil tage fat på efter valget. 

Christine-Lundgaard

Christine Lundgaard

parti-logo

Christine Lundgaard

Lige nu er det vigtigste overhovedet at få psykiatrien til at hænge sammen. Det handler både om at løfte de sværest ramte børn og de mest syge voksne. Så det gælder om ikke at udvælge én ting og så lade resten sejle, som man har gjort i årevis. Og det betyder, at vi er nødt til at bruge de midler, der skal til, for at ligestille psykiatrien med det øvrige sundhedsvæsen. 

Og derfor skal vi tage den plan alvorligt, som vi lige har vedtaget. Og lytte til fagkundskaben, der siger, at hvis vi skal have det brede ordentlige løft af psykiatrien, så vil det koste 4.5  milliarder kroner årligt. 

winther

Carsten Winther

parti-logo

Carsten Winther

Jeg mener, det er vigtigt, at vi får ligestillet psykiske sygdomme med fysiske sygdomme. Det giver ingen mening, at vi fortsætter ud af samme tangent som nu, uden vi får styr på den del.   

Og så skal vi helt overordnet set have tilført penge og en langsigtet plan, der skal være væsentligt længere end den to-årige plan, der lige er lagt frem. Vi skal have flere sengepladser, så folk kan blive færdigbehandlede, inden de bliver udskrevet.  

Men et af de mest væsentlige steder at sætte ind er forebyggelse. Og i den forbindelse har vi et ønske om, at vi får genindført den tillægsuddannelse, der hedder can.pæd.psych,  så skolelærer kan videreuddanne sig til skolepsykologer.  

På den måde kan vi blive bedre til at opfange problemer tidligt. 

Sazan

Sazan Garmiyani

parti-logo

Sazan Garmiyani

Det vigtigste - især for mig som psykiatrisk sygeplejerske - det er ikke at se mine patienter igen. 

Men for at det skal ske, skal sundhedsvæsnet have tilført ressourcer, så sundhedspersonalet får både tid og nok hænder til at gøre deres arbejde på bedste vis. 

Der skal tilbydes en fair løn, så der kan tiltrækkes og fastholdes nok medarbejdere. Det vil være helt afgørende for patienternes forløb og sygdomsudvikling og sørge for, de ikke føler sig overset og negligeret. 

casper

Casper Øhlers

parti-logo

Casper Øhlers

På den korte bane er der akut brug for flere sengepladser. I dag udskrevet vi syge mennesker, inden de er raske, fordi vi er nødt til at tage endnu mere syge mennesker ind. Det er det mest akutte lige nu. 

Men på den lange bane skal vi have en ambitiøs 10-års plan, hvor vi ser på alle nuancer af psykiatrien. Her skal vi både have et fokus på den bedste og mest effektive tilgang til de enkelte sygdomme, og så skal vi have et fokus at fastholde de nuværende medarbejdere og uddanne flere læger.  

 Vi skal have en tilgang til psykiatrien på samme måde, som vi har haft med kræftpakkerne, hvor vi hele tiden arbejder på at optimere de enkelte dele. 

 

Martin_Lidegaard_500.jpg

Martin Lidegaard

parti-logo

Martin Lidegaard

- Der er et kæmpe paradoks, at vi aldrig har været rigere, mens vores børn og unge tilsyneladende aldrig har haft det dårligere. Derfor står de tidlige og forebyggende indsatser hos børn og unge højt på vores liste - ligesom vi ønsker en særlig prioritering af børn og unge i psykiatrien.

 

Martin_Geertsen_500

Martin Geertsen

parti-logo

Martin Geertsen

- Venstre ønsker en reel 10-årsplan for psykiatrien. Derfor vil vi, hvis vi får regeringsansvaret, indkalde til fornyede forhandlinger om psykiatri. Der er behov for et helt generelt løft af psykiatrien. Noget af det første, der står for, er flere og mere ensartede tilbud til børn og unge med mistrivsel og egentlig psykisk sygdom

ttina

Tina Mørk

parti-logo

Tina Mørk

De vigtigste prioriteter for Kristendemokraterne er, at få børn- og ungepsykiatrien til at virke, så ventelisterne nedbringes. I psykiatrien skal behandling og recovery hænge sammen, og der skal fokuseres på evidensbaserede metoder som følges helt til dørs.

(Det har ikke været muligt at få et svar fra Moderaterne eller Alternativet)

Og selvom der er bred enighed om, at der er udfordringer i psykiatrien i dag, så er der forskellige holdninger til, hvordan de skal løses, og hvad der er vigtigst at prioritere. 

Hos Liberal Alliance er der en idé om, at problemerne bunder i manglende konkurrence i sundhedsvæsnet, og derfor vil flere private tilbud kunne dæmme op for problemerne. 

Følg med på Spørg Os-siden

Der skal være nogle private alternativer, der kan skabe konkurrence og øge kvaliteten af både det samlede sundhedsvæsen men også psykiatrien i sig selv, lyder det fra Louise Siv Ebbesen (I). 

Et forslag der går igen hos en række kandidater handler om at ligestille psykiatrien med somatikken. Som det er i dag har de to patientgrupper nemlig ikke de samme rettigheder, og det er en skævvridning, flere vil gøre op med. 

Ligestilling i kvalitet og rettigheder

- Det vigtigste er, at man får den samme behandling, uanset om man fejler noget psykisk eller fysisk. Psykiatrien skal prioriteres i højere grad end den gør i dag, siger Mette Qwinten fra Danmarksdemokraterne.

Hos Socialdemokratiet er der det samme krav om ligestilling. 

- Det vigtigste er helt grundlæggende, at der skabes lighed mellem psykisk og fysisk sygdom, så der sker en ligestilling i kvalitet og rettigheder mellem psykisk og fysisk sygdom, siger Mette Duurhus (S). 

En anden ting de fleste kandidater har til fælles er, at deres forslag til at løfte kvaliteten i psykiatrien koster penge. 

Og her mener Sazan Garmiyani fra Frie Grønne, at der især skal investeres i løn til sundhedspersonalet. 

- Der skal tilbydes en fair løn, så der kan tiltrækkes og fastholdes nok medarbejdere. Det vil være helt afgørende for patienternes forløb og sygdomsudvikling og sørge for, de ikke føler sig overset og negligeret, siger hun. 

Spørg Os - Formular

_

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik