Ny rapport: Kunstige øer i Køge Bugt kan være i strid med lovgivning

Etableringen af ni kunstige øer i Køge Bugt vil have negativ indvirkning på miljøet og kan være på kant med både national og international lovgivning, lyder det i ny rapport.

Vandområdet ved Køge Bugt er i dårlig forfatning.

Det skyldes blandt andet spildevand fra det nærliggende rensningsanlæg og indvinding af råstoffer, der har forringet vilkårene for fisk og andre organismer i bugten gennem årene. 

Og hvis Hvidovre Kommunes projekt Holmene, der går ud på at etablere ni kunstige øer i bugten, bliver en realitet, vil det forværre havmiljøet i Køge Bugt betragteligt.

Det er konklusionen i en ny rapport fra DCE - Dansk Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

Faktisk kan det være i strid med lovgivningen, vurderer rapporten.

Med henvisning til EU’s havstrategidirektiv og til de danske vandområdeplaner, vurderes det, at vandområder, hvor tilstanden i dag betegnes som dårlig, ikke må forringes yderligere. 

Det kræver, at der findes en helhedsplan - og det gør det ikke lige nu:

-  Det vil være i strid med hensigten bag både dansk og europæisk lovgivning på området, hvis man sætter gang i etablering af ni kunstige øer, uden at man forinden har udarbejdet en helhedsplan for Køge Bugt, så man kan foretage de politiske prioriteringer inden for en given ramme, siger professor bag rapporten, Stiig Markager, i en pressemeddelelse. 

Hvad er Holmene?

 • Holmene skal have et samlet areal på 3,2 kvadratkilometer og hovedsageligt være et erhvervsområde. 0,7 kvadratkilometer skal dedikeres til rekreative aktiviteter og naturarealer. 

 • Holmene skal ligge i forlængelse af det nuværende Avedøre Holme, og på de ni øer skal der være plads til op mod 380 nye virksomheder og dermed cirka 12.000 nye arbejdspladser. 

 • Holmene skal rumme forskellige typer virksomheder – både i forhold til størrelse og brancher. Men fælles for dem er, at de vil have en grøn og bæredygtig profil.

Kilde: www.holmene.com

Rapporten er bestilt af Køge Bugt Alliancen, som består borgmestre fra Stevns, Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby kommuner, der alle er imod Holmene-projektet. 

Tab af ålegræs og fugle i området

Rapporten ser også på, hvordan havmiljøet i Køge Bugt vil tage skade, hvis de kunstige øer skal etableres. 


Det vil give et stort gravearbejde og dumpning af store mængder jord på havbunden, der vil frigive næringsstoffer og miljøfremmede stoffer i bugten og videre ud i havet, konkluderer rapporten. Det kan dog begrænses, hvis man bruger en skånsom graveteknik. 

Derudover vil det kunne betyde en nedgang i antal af fugle i området, og der vil ske et tab på omkring 4 kvadratkilometer havbund f typen 'sandbanker' samt tab af store bestande af ålegræs, der er levested for dyr. 

En del af planen for Holmene er, at der måske skal ligge et nyt stort rensningsanlæg. Det vil være gavnligt for miljøet, fastslår rapporten, men kan i princippet også anlægges uden om projektet med Holmene.

Hvidovreborgmester vil tage hensyn til dyreliv

Hvidovres borgmester Anders Wolf Andresen (SF) er dog ikke enig i rapportens konklusion om, at Holmene-projektet vil skade Køge Bugt. 

-  Jeg er ked af, at de (forskerne bag, red) ikke har talt med os om, hvad fakta er i vores projekt. Vi vil etablere stenrev, sandbanker og andre tiltag, der skal tage hensyn til fugle og fisk. 

Så rapportens konklusion om, at projektet vil være skade miljøet i Køge Bugt yderligere, køber du ikke?

- Nej, vi arbejder netop på, at vores projekt skal forbedre forholdene, lyder det fra borgmesteren. 

Køge Bugt skal vurderes

De syv borgmestre i Køge Bugt Alliancen vil nu have en vurdering af Køge Bugt, så man sikrer, at Holmene-projektet ikke vil skade miljøet yderligere. 

Det er hvidovreborgmesteren sådan set enig i. 

- Jeg mener også, vi skal have en helhedsplan for området, siger Anders Wolf Andresen. 

Hvorfor er det så ikke blevet lavet endnu?

- Der er ikke nogen, der har taget kontakt til os omkring det, siger han.

De syv borgmestre i Køge Bugt Alliancen har nu skrevet til både transportministeren og miljøministeren og spurgt dem, om de nu vil tage initiativ til den i rapporten foreslåede samlede økosystembaserede plan for hele Køge Bugt. 

Før Holmene-projektet kan godkendes, skal det accepteres af regeringen, der skal vedtage en særlig projekteringslov for Holmene.


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik