Efter tragisk dødsfald og anklager om alvorligt omssorgssvigt: Nu svarer bosteds direktør på spørgsmål

Efter flere afslag er det endelig lykkedes TV 2 Kosmopol at få et interview med direktøren fra det omstridte bosted, HabitusHuset Ny Mårumvej i Græsted.

Bostedet HabitusHuset Ny Mårumvej i Græsted i Nordsjælland lukker og slukker.

Det er bestyrelsen i Habitus-Koncernen, der står bag beslutningen, som personalet, beboere og pårørende er blevet informeret fredag morgen.

I løbet af ugen har TV 2 Kosmopol beskrevet sager om alvorligt omsorgssvigt, der har ført til, at beboeren Nanna Kirstine Dahl lørdag døde som følge af svære ætsningsskader. En sag, som Nordsjællands Politi efterforsker.

Både eksperter, forældre og medarbejdere og sågar Socialtilsyn Hovedstaden har været stærkt kritiske over for bostedets ledelse.

Gentagende gange har TV 2 Kosmopol forsøgt at få et interview med direktør, Martin Godske, men det har ikke været muligt før i dag, hvor han har valgt at stille op til et længere interview om problemerne på bostedet.

Hvorfor vælger du at stå frem i dag?

- Altså, i det hele taget, så har vi haft en virkelig tragisk ulykke. Og vi har også måttet håndtere kvalitetsbrister på Ny Mårumvej.

Så jeg har haft tid til at prøve at finde ud af, hvordan vi skal håndtere det her, hvad vi kan melde ud og hvilke beslutninger vi skal træffe. Og det er jeg kommet i land med i dag.

Og hvad er det for en beslutning, I så er kommet frem til?

- At vi lukker Ny Mårumvej

Hvorfor det?

- Det er fordi, vi ikke kan stå inde for kvaliteten. Vi opdagede sidste år, at der var kvalitetsproblemer, som vi egentlig troede, at vi kunne løse med en plan om at udskifte ledelse og senere hen også nedskalere tilbuddet på fire borgere.

- Det var sådan set sat i gang. Men for nuværende, så tør vi ikke at løbe an på, at vi kan give borgerne det, som de skal bruge. Så nu lukker vi det, og så hjælper vi borgerne ved at komme over på andre tilbud, hvor de kan få den omsorg og den pædagogiske støtte, som de selvfølgelig har behov for.

Hvad skete der egentlig med Nanna den 28. april?

- Ja, det helt forfærdelige ved den episode, det er jo, at Nana helt øjensynligt har lidt med de ætsningsskader, som vi har set.

- Men vi ved ikke, hvad der er sket. Og det er jo i sig selv forfærdeligt.

- Allerede den 28. april taler vi med politiet, som kommer herud, og vi har prøvet at lave vores egne undersøgelser af, hvad hændelsesforløbet kan have været, og hvordan hun kan have fået disse ætsninger. Og vi har ikke fundet ud af det.

- Og efter min bedste overbevisning, så er politiet stadig i gang med at undersøge, hvad det egentlig kan skyldes.

Nanna bosted svigt downs ætsningsskade Græsted Nanna Kirstine Dahl hospital død
30-årige Nanna Kirstine Dahl mistede livet i lørdags.
Foto: Privatfoto

Når I har en 1-1 -nummering, hvordan kan det så ske, at hun kan blive udsat for som et omsorgssvigt?

- Nu ved vi ikke, om der er tale om et omsorgssvigt.

- Nanna, og de fleste borgere på Ny Mårumvej, får pædagogisk støtte fra klokken syv eller otte om morgenen til de går i seng. Men om natten, der er ikke 1-1 -støtte til borgerne. Der er nattevagter og rådighedsvagter, og der er det helt uforståeligt for os, hvordan det kan være sket.

Men vi har talt med eksperter, som siger, at der er tale om omsorgssvigt. Og det er faktisk noget af det værste omsorgssvigt, de nogensinde har set. Hvad siger du til det?

- Jamen, jeg siger, at de eksperter må ligge inde med nogle informationer, jeg ikke kender. For vi har ikke kunnet afdække, hvordan det er sket. Og det er enormt smerteligt, og det er virkelig frustrerende.

- Og så vidt jeg ved, har politiet heller ikke kunnet afdække det. Og vi har løbende givet politiet de informationer, som vi tænkte, at de kunne bruge. Men vi er ikke kommet til nogen konklusion om, hvordan det kunne ske.

Martin Godske, direktør HabitusHuset Ny Mårumvej
Martin Godske, direktør HabitusHuset Ny Mårumvej
Foto: Sebastian Bindesbøll Møller - TV 2 Kosmopol

Men det sker jo i jeres varetægt. Så under alle omstændigheder, så er der vel tale om omsorgssvigt?

- Ja, altså man kan sige, at omsorgsforpligtigelsen, altså den omsorg, som vi er forpligtet til at give Nanna i forhold til de pædagogiske timer, det er blevet leveret.

- Hvad der er sket derudover, det ved vi simpelthen ikke.

- Den nattevagt, der var der og var tæt på Nanna, har hverken registreret eller hørt noget. Og dem, der vækkede Nanna om morgenen, har gjort, hvad de skulle gøre.

Vi har jo snakket med pårørende og ansatte her, som taler om, at der foregår omsorgssvigt på det her bosted. Vil du stå og sige, at der ikke er tale om, at der er omsorgssvigt på det her bosted?

- Nej. Det, jeg vil sige, det er, at der er to forskellige ting her. Det er en særlig sag omkring Nanna, som er fuldstændig ulykkelig og forfærdelig, hvor vi ikke har kunnet finde ud af, hvordan det er sket.

- Så er der en anden del, som er den generelle kvalitet, og den har ikke været god nok. Og det har vi jo forsøgt at rette op på, men det må vi simpelthen erkende, at det tror vi ikke på længere, så derfor lukker vi tilbuddet.

Så du erkender også, at der er foregået omsorgssvigt her på bostedet?

- Jeg kender ikke til konkrete omsorgssvigt-sager. Det, jeg siger, det er, at efter vores bedste overbevisning - i samarbejde med Socialtilsynet - så er kvaliteten på tilbuddet ikke tilstrækkelig, eller i hvert fald bekymrende. Og det er nok til at få os til at sige, at vi ikke kan fortsætte med tilbuddet.

Havde Nanna selv adgang til rengøringsmidler, som hun kan have smurt på sig?

- De nærmere detaljer omkring, hvad Nanna havde adgang til og hvad hun ikke havde adgang til, det kan jeg ikke rigtig svare på. Det jeg kan sige, og det er helt generelt, så har vi ikke kunnet registreret, at der har været proceduresvigt eller deslige.

- Havde vi kunnet det, så havde vi vidst, hvordan vi skulle håndtere situationen. Så vi venter på, at politiet får det her undersøgt, og de så kommer med en konklusion til os.

Martin Godske, direktør HabitusHuset Ny Mårumvej
Martin Godske, direktør HabitusHuset Ny Mårumvej
Foto: Sebastian Bindesbøll Møller - TV 2 Kosmopol

I forbindelse med den her sag, er der så nogen medarbejdere, der er blevet fyret, suspenderet eller forflyttet her fra bostedet?

- Nej, der er ikke foretaget sådan nogle ansættelsesretslige handlinger.

Socialtilsynet har længe været bekymret for det her bosted. Er det en frivillig beslutning, som I træffer ned at lukke, eller sker det fordi I får tvunget arme om bag ryggen af Socialtilsynet?

Jeg har ikke fået tvunget nogle arme om bag ryggen. Jeg har været i dialog med Socialtilsynet, der har fortalt, at de er bekymrede for kvaliteten her. Jeg er selv bekymret for kvaliteten her.

- Vi var sikre på, at i forhold til den plan, vi havde, så kunne vi drifte tilbuddet forsvarligt for seks borgere. Det tror vi ikke på længere, så vi lukker det.

Hvad er det, der er galt med kvaliteten på det her bosted? Hvad er problemet?

- Der har været for høj medarbejderomsætning. Der har været for meget sygdom. Og så kommer man til at miste kontinuiteten i pædagogikkerne. Og når man gør det, så kommer kvaliteten til at falde. Sammenhængen kommer til at falde.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik