Forsker kritiserer ny Lynetteholm-rapport, mens By & Havn glæder sig over resultat

En rapport giver By & Havn medhold i, at en række beregninger, der ligger til grund for Lynetteholm, er korrekte. Forsker stiller dog spørgsmålstegn ved rapportens troværdighed.

- Det er en god nyhed forstået på den måde, at det, vi hele tiden har troet på, nu er blevet verificeret.

Sådan lyder det tirsdag fra Ingvar Sejr Hansen, der er udviklingsdirektør i By & Havn.

Udtalelsen kommer, efter at der tirsdag formiddag er blevet præsenteret en uvildig vurdering af en række af de beregninger, der er foretaget af Dansk Hydraulisk Institut (DHI) og ligger til grund for projektet Lynetteholm.

De omtalte beregninger handler blandt andet om, hvordan Lynetteholm påvirker vandgennemstrømningen i Øresund og salttransporten til Østersøen.

DHI’s beregninger har tidligere vist, at Lynetteholm vil blokere for 0,25 procent af vandgennemstrømningen og 0,3 procent af salttransporten, hvormed der ifølge nogle forskere kan opstå en såkaldt blokeringseffekt. 

Men nu slår rapporten altså - med Ingvar Sejr Hansen ord fast - at tallene er beregnet korrekt. 

- Sådan som vi læser den (rapporten, red.), så er hovedkonklusionen, at den måde, vi har beregnet blokeringseffekt i Øresund på, den er rigtig og realistisk, siger Ingvar Sejr Hansen til TV 2 Lorry.

quote Det undrer mig, at man kan konkludere, at modellen er rigtig, men at det ikke bliver påvist, at modellen kan bruges til det, den skal.

Morten Holtegaard Nielsen, oceanograf og selvstændig i virksomheden Marine Science and Consulting

Mødt af svensk kritik

Rapporten, der er lavet af det hollandske firma Deltares, er blevet udarbejdet, efter at de svenske myndigheder har udtrykt bekymringer omkring ø-projektet.

Lynetteholm skal placeres i Kongedybet, der er en rende på bunden af Øresund, som spiller en rolle for vandgennemstrømningen og salttransporten til og fra Østersøen, hvor saltbalancen i forvejen er udfordret. Halvøen vil have en såkaldt blokeringseffekt.

Ifølge Morten Holtegaard Nielsen, der er er oceanograf og selvstændig i virksomheden Marine Science and Consulting, er det bestemt ikke ligegyldigt, hvis Østersøen får mindre salt fra Øresund.

- Der er rigtig meget, der bliver påvirket af de her salt- og densitetsforhold. Et godt eksempel er torsken. Når torsken lægger sine æg, så driver de rundt i vandmasserne i Østersøen, og jo mindre salt, der er i vandet, jo større risiko er der for, at de ryger ned i vandsøjlen, og jo større risiko er der for, at de ikke dur til noget - at de simpelthen dør, før de bliver til torsk, har han tidligere udtalt til TV 2 Lorry.

Og Morten Holtegaard Nielsens udtalelser er noget af det, der blandt andet har skabt bekymringer hos vores svenske naboer.

- Det er enorme mængder vand, der påvirkes. Derfor er det vigtigt at undersøge nærmere, sagde Carl Lindqvist, der er vandadministrator i Länsstyrelsen i Skåne, i september til Politiken.

Eksperter sår tvivl om ny rapports gyldighed

TV 2 Lorry har tirsdag været i dialog med Carl Lindqvist for at høre hans reaktion på rapporten. Da TV 2 Lorry taler med ham tirsdag formiddag, har han dog fortsat ikke modtaget rapporten. 

- Det er godt, at rapporten kommer ud i dag. Vi har bedt om rapporten, og det bliver godt at læse rapporten og høre resultatet. Jeg har dog ikke fået tilsendt rapporten endnu, siger han til TV 2 Lorry.

En anden, der har udvist bekymring omkring Lynetteholm, er Morten Holtegaard Nielsen, der er oceanograf og selvstændig i virksomheden Marine Science and Consulting.

Han har således udtalt, at han mener, at konsekvensen af blokeringseffekten vil være større, end hvad der er fremlagt.

- Det vil nærmest fungere som en prop, hvor der ikke kan strømme saltvand mod syd i den her dybe rende, har han tidligere udtalt til TV 2 Lorry.

Mens By & Havn tirsdag er glade for rapporten, så gør læsningen langt fra Morten Holtegaard Nielsen rolig. Han har tirsdag eftermiddag ikke læst hele rapporten, men dele af den.

- Deltares siger overordnet, at By & Havns arbejde er nogenlunde rigtigt. Men der står i det tilbud, som Deltares tidligere har sendt til By & Havn, at By & Havn har bedt dem om at vise, at deres beregninger er rigtige og ikke, om beregningerne er foretaget korrekt.

- Det fjerner i mine øjne troværdigheden. Det er også By & Havn, der har betalt for at få udarbejdet rapporten, siger han til TV 2 Lorry.

Samtidig er der også en anden ting, der springer ham i øjnene.

- Når man læser konklusionen, er der en anden iøjnefaldende ting. Deltares skriver i konklusionen, at kalibreringen og justeringen af modellen ikke er lavet godt. Det er heller ikke dokumentet, at modellen kan bruges til at regne på gennemstrømningen af vand og salt i Øresund.

- Det undrer mig, at man kan konkludere, at modellen er rigtig, men at det ikke bliver påvist, at modellen kan bruges til det, den skal.

By & Havn tager kritik til efterretning - og forventer mere

By & Havn oplyser til TV 2 Lorry, at de relevante parter tirsdag har modtaget rapporten og nu får tid til at læse den grundigt igennem. 

- Jeg er sikker på, at de kommer til at læse sig ned i detaljen på den og komme med nogle kritiske spørgsmål.

Men ifølge By & Havn er der ingen grund til at betvivle troværdigheden af den nye rapport.

Grundlaget for Deltares rapport er aftalt med de svenske myndigheder, og det er valget af Deltares også, forklarer Ingvar Sejr Hansen.

- Så hele den måde, vi har gennemført det på, er sådan set ikke noget, vi har fundet på. Det er noget, vi er blevet enige om med de svenske og danske myndigheder, der også er en del af dialogen, siger Ingvar Sejr Hansen.

Samtidig medgiver han, at Deltares ikke har kunne klarlægge og dokumentere alle forhold i den oprindelige rapport.

Dokumentation tilstrækkelig, siger udviklingsdirektør

Ifølge udviklingsdirektøren handler det om om forudsætningerne for det beregningsgrundlag, som rapporten baserer sig på. Her har Deltares ikke haft indsigt i alle forudsætninger og kan derfor ikke verificere dem.

- Men på trods af, at de ikke har 100 procent dokumentation for alle forudsætninger, konkluderer de, at de har tilstrækkeligt med dokumentation for at konkludere på selve resultatet: Nemlig at beregningen af blokeringseffekten på 0,25 procent er retvisende, lyder det fra Ingvar Sejr Hansen.

Så hvis du skal sige noget helt overordnet om denne her kritik, der er kommet, hvad tænker du så om den?

- Det er fair nok. Jeg tror, at vi i løbet af de næste par dage kommer til at se, at dem, der er interesseret i de her emner, vil læse ned i den (rapporten, red.), og der er sikkert andre elementer, der vil give anledning til diskussion.

Burde det ikke stå klart i rapporten, hvad der er op og ned?

- Jo, men jeg har også en ydmyghed over for, at der er mange af de her tekniske eksperter på de her matematiske modeller, og det er jeg ikke. Derfor støtter vi os til vores rådgiver, som er DHI, og de er nået frem til et resultat. Nu har vi spurgt en anden rådgiver, og de er nået frem til samme resultat.

- Nu skal vi så i dialog med de svenske myndigheder. De har sikkert også nogle spørgsmål, og så må vi svare dem så godt som muligt.

- Men indtil videre er det, der står tilbage for mig, at hovedkonklusionen med 0,25 procent, er verificeret med den rapport, der kom i dag, siger Ingvar Sejr Hansen.

- Så tager vi en god snak og diskussion om det. Hvis der er behov for yderligere, så kan Deltares nå at tilføje det til rapporten, før vi gør den helt færdig, siger Ingvar Sejr Hansen . 

By & Havn oplyser til TV 2 Lorry, at man vil mødes og drøfte rapporten med de svenske myndigheder ved et møde den 5. april 2022.

I maj 2021 advarede to eksperter mod Lynetteholm. se eller gense indslaget nedenfor.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik