Hovedstaden vokser – og i fremtiden kommer der langt flere biler i byen

Ny redegørelse viser biltunge prognoser for trafikken i København. Især på et punkt er vi langt bagud i forhold til lande, vi normalt sammenligner os med.

Der bliver endnu mere trængsel på vejene i hovedstaden de kommende år.

Det spår en ny mobilitetsredegørelse fra Københavns Kommune, der analyserer trafikken nu og i fremtiden.

Antallet af biler forventes at vokse med 18 procent frem mod 2035, viser redegørelsen.

Det bekymrer Søren Have, der er programchef for fremtidens mobilitet i tænketanken Concito.

- Hvis du har en bil, jamen så kører du jo også i den. Og selvom vi er i gang med at udskifte bilparken til elbiler, jamen så vil hovedparten af alle biler i 2035 desværre stadig være fossile biler, siger han til TV 2 Kosmopol.

Ifølge kommunens egne mål for 2025 må biltrafikken højst udgøre 25 procent af den samlede trafik.

I 2022 udgjorde biltrafikken faktisk kun 26 procent af den samlede trafik, men det tal var ifølge rapporten i særlig grad påvirket af kraftigt stigende energipriser.

Derfor ser det ud til at blive svært at fastholde 2025-målet i fremtiden.

Trængselsafgifter eller mere metro?

Københavns teknik og - miljøborgmester Line Barfod (EL) vil have standset den biltunge udvikling. Det skal gøres meget mere besværligt og dyrt at være bilist i byen.

- Det dummeste, vi kan gøre, er at gøre vejene større og bygge endnu flere parkeringsanlæg. Fordi det ved vi af erfaring fører til endnu flere biler. Det er trængselsafgifter, der er en væsentlig del af løsningen.

- Så skal vi lave en bedre kollektiv trafik - bedre cykelinfrastruktur, så flere får lyst til at tage cyklen, siger hun til TV 2 Kosmopol.

I Venstre vil man dog gerne se på fremtidens bilisme i byen på en anderledes måde. Her handler det ikke om at reducere antallet af biler, men derimod at mindske trængslen. Her er en havnetunnel og mere metro et bud på en løsning.

- Det interessante for os er ikke antallet af biler, men om det skaber trængsel. Og det er jo netop derfor, vi gerne vil etablere mere metro, og vi vil også etablere en havnetunnel, så trafikken bliver ledt under byen og under havnen, siger integrations- og beskæftigelsesminister Jens-Kristian Lütken (V).

Mere trafik fra naboerne

Frem mod år 2035 vil København også få flere køretøjer ind over kommunegrænsen fra omegnskommunerne.

Hele 27 procent flere end i dag, konkluderer mobilitetsredegørelsen. Altså endnu en kilde til trængsel.

Hvordan får vi plads til 27 procent flere biler, som kommer ind over kommunegrænsen?

- Jamen, vi kan ikke få plads til så mange biler, så skulle vi til at rive huse eller andet ned. Så derfor skal vi sammen med de andre kommuner finde nogle løsninger, så mange flere ikke behøver en bil og bliver ansporet til at tage kollektiv trafik og cykler i stedet, siger Line Barfod.

Løsningen på biler fra omegnskommunerne er ifølge Jens-Kristian Lütken endnu mere metro:

- Vi undersøger mulighederne for at udvide metroen endnu mere, så den faktisk kommer til at gå til nogle af omegnskommunerne. Det kan også være med til at flytte nogle mennesker fra egen bil og så over i metroen, og på den måde sørger for, at vi får mindre trængsel, siger borgmesteren.

København halter bagud på kollektiv trafik

Hvis man ser på tal over, hvor mange, der benytter offentlig transport, så ligger København helt i bund i forhold til byer, vi normalt sammenligner os med.

Kun 21 procent af den samlede transport er kollektivt.

I Amsterdam er andelen 25 procent, i Helsinki 29 procent og Oslo hele 37 procent.

Ifølge tænketanken Concito vil det hjælpe på udviklingen, hvis det blev gjort billigere at køre langt.

- Man kunne lave den her ændringer af takster, hvor man gør det mere favorabelt at køre på lange stræk. I København er det - modsat en del andre byer - meget billigt at køre de korte ture, siger Søren Have.

Mobilitetsredegørelsen skal diskuteres på et møde i Teknik - og Miljøudvalget mandag.

Se indslaget om mobilitetsredegørelsen her.

Ny redegørelse viser, at Københavns Kommune ser ud til at nå 2025-mål for, hvor mange der eksempelvis tager bilen og cykler i København. Men i 2035 vil antallet af biler være meget højere end i dag. Vi taler med Concito og politikere.


Spørg Os - Afstemning

_