Skimmel, spindelvæv og møl: Beskidte plejehjemskøkkener udløser bøderegn

Fødevarestyrelsen har givet flere bøder til et københavnsk demensplejehjem på grund af dårlige rengøringsforhold.

Glemsomhed er tilsyneladende ikke kun forbeholdt beboerne på demensplejehjemmet Lindehusene i København.

Også plejehjemmets ledelse har vist sig at have en svigtende hukommelse - i hvert fald når det gælder om at få gjort ordentligt rent.

Der blev således fundet anseelige mængder snavs og en række andre uhygiejniske fund, da Fødevarestyrelsen den 27. juli foretog et opfølgende kontrolbesøg i Lindehusene.

Styrelsen havde en måned forinden – den 25. juni – indskærpet over for plejehjemmet, at der skulle strammes op på rengøringen i tre af plejehjemmets i alt syv køkkener.

Men da Fødevarestyrelsen vendte retur en måned senere, var rengøringen stadig ikke bragt i orden, og beboerne havde i mellemtiden spist mad tilberedt under særdeles uhygiejniske forhold.

- I hyldeknægte i køleskabe ses der ansamlinger af formodet skimmel. I ventilation i køleskab ses der snavs og ansamlinger af formodet skimmel. Ved emfang over komfur ses der et tykt lag støv.

- Under skuffer i køkken ses der snavs, en død møl og savsmuld. Radiator i køkken fremstår med støv og snavs. Under bord med opvaskemaskine fremstår gulvet snavset, skriver Fødevarestyrelsen i en af de tre kontrolrapporter, der er udarbejdet for hvert køkken.


Bøder på tilsammen 17.500 kroner

Det udløste et bødeforlæg på 7.500 kroner, og dertil er der givet yderligere to bøder på hver 5000 kroner på grund af rengøringsforholdene i de to andre køkkener. Altså i alt 17.500 kroner.

- Væg ved siden af opvaskemaskine fremstår med støv og snavs. Emhætte og underside af skabe over komfur fremstår med opsprøjt af fødevarer. I loftet ses der lette ansamlinger af spindelvæv. Under skuffer og i bunden af højt skab med tørvarer ses der snavs og tabte madrester. Radiator i køkken fremstår med støv og snavs, skriver Fødevarestyrelsen i en kontrolrapport for et af de andre køkkener.

I den tredje kontrolrapport finder man en nogenlunde en identisk beskrivelse af rengøringsforholdene. Dog blev der også fundet møl i køkkenloftet.

- Virksomheden (Lindehusene, red.) har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Det giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug under visse forudsætninger, står der i rapporten.

Lindehusene er en del af Center for Demens, der åbnede i 2019.  Husene har en fælles, aflukket have og har forskellige faciliteter på hver afdeling.
Lindehusene er en del af Center for Demens, der åbnede i 2019. Husene har en fælles, aflukket have og har forskellige faciliteter på hver afdeling.
Foto: Københavns Kommune

Plejehjemsforstander: - Meget beklageligt 

Lindehusene ligger i den grønne oase De Gamles By på Indre Nørrebro. Plejehjemmet består af to afdelinger, hvor der i den ene bor 27 beboere, der alle primært er under 65 år.

I den anden afdeling, som er en skærmet demensafdeling, bor der 32 beboere.

TV 2 Lorry har kontaktet Københavns Kommunens sundheds- og omsorgsforvaltning, som ældre- og plejeområdet hører under, for at få en kommentar.

Forvaltningen har fravalgt at stille op til interview, men har i stedet sendt en skriftlig udtalelse fra Lone Vistisen, der er forstander på Center for Demens – Lindehusene.

- Det er afgørende, at hygiejnen er i orden i køkkenerne på vores plejehjem, hvor maden bliver anrettet til beboerne. Derfor er det meget beklageligt, at vi ikke med det samme har kunnet rette op på de praktiske og tekniske udfordringer, som har gjort rengøringen svært tilgængelig, siger hun til TV 2 Lorry.

Begrunder manglende hovedrengøring med personalemangel

Lone Vistisen forklarer, at den dårlige rengøring skyldes flere forskellige ting.

- Noget handler om tekniske udbedringer, andet om udskiftning af inventar. Blandt andet var der allerede indkøbt nye køleskabe, som desværre ikke var blevet installeret, da tilsynet fandt sted i juli. Desuden var den hovedrengøring, vi havde rekvireret udefra, ikke fundet sted som planlagt, da der manglede personale, lyder det fra Lindehusenes forstander.

Hun forklarer yderligere, at processen med at få gjort rent har taget længere tid end ønsket på grund af sommerferie, hvor bemandingen blandt plejehjemmets egne medarbejdere og blandt rengøringsservicen har været lavere.

- I den periode har vores medarbejdere måttet prioritere omsorgen for beboerne over rengøring, og det har desværre betydet, at vi ikke fik rettet hurtigt nok op på den mangelfulde rengøring.

- Vi er i fuld gang med at få indrettet vores køkkener, så de muliggør en bedre hygiejne, ligesom vi har gennemgået vores arbejdsgange og opgavefordelingen på ny, så vi sikrer, at lignende problemer ikke gentager sig, siger Lone Vistisen.

_

_


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik