Opråb efter at have set fortvivlet mor på tv: "Det værste er, at deres situation ikke er unik"

Generalsekretæren i organisationen Bedre Psykiatri reagerer på en stribe historier fra TV 2 Kosmopol om psykiatrien i Region Hovedstaden. Unge og deres pårørende bliver sviget, lyder det.

Når det kommer til udfordringer med psykiatrien i hovedstadsområdet, har generalsekretæren i Bedre Psykiatri, Jane Alrø Sørensen, en stribe løsningsforslag til politikerne på Christiansborg og i regionerne.

Hun vil blandt andet have flere specialiserede tilbud inden for psykiatrien, fordi hun mener, at mange med psykiske problemer i dag falder uden for de behandlingsforløb, der er til rådighed.

- Vi har brug for at få udviklet flere specialiserede tilbud, fuldstændig ligesom vi har på resten af sundhedsområdet. Hvis du har et benbrud, bliver du behandlet af læger, der er specialiserede i at behandle benbrud. Er du diabetiker, er det en specifik behandling til det, du får. Men sådan er det ikke indenfor psykiatrien i dag, forklarer hun.

TV 2 Kosmopol kunne mandag fortælle om en mor til en datter med paranoid skizofreni, der oplever, at de ikke får den hjælp, de skal have.

Ifølge moderen er datteren til fare for sine omgivelser, og datteren var egentlig blevet henvist til et toårigt behandlingsforløb for unge med psykotiske lidelser - et forløb man kalder Opus - men blev afvist.

Man skal nemlig være nydiagnosticeret for at kunne modtage Opus-tilbuddet, og datteren fik allerede en diagnose som barn.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

Kriterier i Opus

Disse tre kriterier skal være opfyldt, før man i dag kan få et toårigt behandlingsforløb i Opus:

Målgruppe og kriterier:

 • Unge voksne mellem 18 og 35 år

 • Dianoser DF20-29 (skizofreni sygdomme)

 • Nydiagnosticeret indenfor de seneste 12 måneder

Opus er et tilbud om intensiv og opsøgende psykosocial behandling. Opus søger gennem tilknytningen af et fast team af behandlere at sikre kontinuitet mellem den ambulante, den sygehusbaserede og den sociale indsats.

Der tilbydes behandling i op til to år, som tilrettelægges i samarbejde med patient og primærbehandler. Behandlingen består af både individuelle samtaler samt diverse gruppetilbud, ligesom pårørende systematisk tilbydes inddragelse i behandlingen.

Kilde: Region Hovedstadens Psykiatri

Datteren er blevet henvist til et andet tilbud, men ifølge moderen er det nu op til hende selv at sørge for, at datteren hver dag tager en stor dosis medicin, og moderen savner et mere behandlende forløb til sin datter.

- Det er så tydeligt, at der går en ung kvinde rundt her, der simpelthen ikke har fået den hjælp, hun skulle have, og en fortvivlet mor, der er blevet ladt i stikken, siger generalsekretæren i Bedre Psykiatri og tilføjer:

- Det værste er, at deres situation ikke er unik. Det er hverdagen i psykiatrien, at meget syge mennesker ikke får den hjælp, de skal have. Det her er et rigtig grimt eksempel, men der findes masser af eksempler, der er ligeså grimme.

Flere ressourcer til Opus

Udover flere specialiserede tilbud opfordrer generalsekretæren politikerne til at kaste nogle flere penge i Opus-tilbuddet.

Merete Nordentoft, professor i psykiatri og overlæge på Psykiatrisk Center København, fortalte tirsdag til TV 2 Kosmopol, at Opus lige nu kun dækker 60 procent af det reelle behov.

Hun mener ikke, at det er hensigtsmæssigt, at man ikke kan komme i Opus-behandling, hvis man ikke er nydiagnosticeret, men der er en årsag til, at man har lavet kriteriet:

- Det er en måde at prøve at forsvare sig imod at tage imod hele psykiatrien, fordi der formentlig er en meget større gruppe, der kunne få gavn af det (Opus, red.), forklarede hun og tilføjede:

- Men det burde ikke være diskvalificerende, at man var blevet syg tidligt. Aktuelt er det bare sådan, at hvis man skal fjerne det kriterium, så vil man også være nødt til at tilføre det område flere ressourcer.

Det fik tirsdag et flertal af politikerne i Social- og Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden til at sige, at de er åbne over for at kaste flere ressourcer i Opus, og generalsekretæren i Bedre Psykiatri håber, at det bliver en realitet.

- Jeg synes, at det er den rigtige vej at gå på den korte bane. Fordi vi har brug for, at tilbuddet bredes ud til flere. Der er rigtig mange, der har brug for det, siger hun.

Generalsekretæren i Bedre Psykiatri mener dog, at vi skal væbne os med tålmodighed. Det kommer til at tage mange år og politisk vedholdenhed at ændre hele det psykiatriske system, siger hun.

- Jeg vil tro, at vi er godt på vej om 10 år, men vi skal nok bruge 15 eller 20 år, før vi har et velfungerende system, fordi det halter så meget bagefter resten af sundhedssystemet.


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik