Jette undrer sig: Hvor er de lovede el-busser?

Jette Christensen fra Østerbro oplever meget få el-busser, når hun står og venter på sin egen bus - selvom hovedstaden ønsker at være grøn.

Jette Christensen står ofte ved Vibenhus Runddel i København og venter på bussen. 

Hun synes dog sjældent, hun ser en af de el-busser, der om nogle år skal overtage alle ruterne i byen. Det samme oplever hun på Nørreport station.

Derfor har hun skrevet til vores Spørg Os-redaktion:

- Hvorfor er der så få el-busser i Københavnsområdet, når politikerne taler så meget om en grøn hovedstad?, spørger hun. 

Følg med på Spørg Os-siden

 • Se, hvad vi allerede har svaret på
 • Stem på ugens udvalgte spørgsmål
 • Skriv dit eget spørgsmål, der kan undersøges journalistisk
 • Kom ind på Spørg Os siden her

Jette Christensen er ikke imponeret over, hvor langt vi er nået med den grønne bus-omstilling: 

- Alle os, der står der, vi får så meget skidt i hovedet. Man står to meter fra en bus, der kører, og man ikke kan komme langt væk fra det. Det er Ikke særligt lækkert, konstaterer hun.

Hun kender ikke andelen af el-busser i byen, men hun ved, hvad hun observerer:

- Jeg kan se, at der er færre el-busser end busser på fossilt brændstof, selvom den tidligere overborgmester har proklameret, at alle busser skal køre på el 2025. Det vil jeg se, før jeg tror det, siger Jette Christensen.

Vi har undersøgt, hvordan det står til med elbusserne i Region Hovedstaden!

Dette spørgsmål stemte I videre!

Jettes spørgsmål har været i en af vores ugentlige afstemninger.

Spørgsmålet vandt med 40 procent af stemmerne, svarende til 1.120 personer. 

Fossilfri kørsel i 2030

Københavns Kommune har rigtigt nok et mål om, at blive den første CO2 neutrale hovedstad i 2025, herunder at alle Københavns buslinjer frem mod 2025 - så vidt det er muligt - skal lægges om til elbusser.

Movia er landets største trafikselskab, og er ejet i fællesskab af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland.

Tilsammen har de har de en målsætning om, at al deres busdrift skal være fossilfri senest om 8 år. Det fortæller Movias direktør for Kommerciel & Kunder, Camilla Struckmann.

- Målet er, at alle Movias busser er fossilfri i 2030, og at mindst halvdelen af dem er emissionsfri. Fossilfri drift omfatter HVO-biodiesel og biogas. Emissionsfri omfatter elbusser og brintbusser, siger hun.

Hvad er Movia?

Movia er landets største trafikselskab, og er ejet af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. 

Movia transporterer omkring 200 millioner passagerer om året på knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og seks flextrafik-ordninger.

Trafikselskabet fastsætter takster for den kollektive trafik i samarbejde med DSB, Metroselskabet og Trafikstyrelsen.

Godt på vej

Busserne omstilles til el og øvrig fossilfri drift i takt med, at de enkelte kommuners busdrift omstilles. Nogle kommuner er længere fremme i omstillingen end andre.

De kommuner, der er længst fremme, er Albertslund, Gribskov og Vallensbæk. Her skal alle Moviabusser efter planen være fossilfri ved udgangen af i år, 2022.

I figuren kan du se, hvor langt udviklingen er kommet i de enkelte kommuner, når vi når slutningen af i år.

Grøn omstilling i Movia
Foto: Trafikselskabet Movia

Selvom andelen af elbusser i de enkelte kommuner er forskellig, går omstillingen ifølge Camilla Struckmann, bedre end Movia havde forventet:

- Vi er foran sigtelinjen mod målet, så det går rigtigt godt, siger hun.

Ifølge Movias målsætning for København skal omkring 60 procent af busserne være fossilfri i år, 2022. Heraf vil omtrent 40 procent være emissionsfri.

Her kan du se Movias mål for den grønne omstilling af busser
Her kan du se Movias mål for den grønne omstilling af busser
Foto: Trafikselskabet Movia

Status for fossilfri busser 

I december 2019 satte Movia 48 el-busser på gaderne i København og Frederiksberg på ruterne 2A og 18. Derfra er det bare fortsat og vil snart runde 154 el-busser i hovedstadsområdet.

Status for fossilfri busser

Status ved udgangen af januar 2022:

108 el-busser 


13. februar 2022:
Her indsættes  yderligere 46 el-busser


Politikerne på tværs af kommunerne er blevet enige om, at de nye el-busser skal køre på de to ruter mellem Nørreport og Buddinge (6A) og mellem Rødovre Hallen og Ny Ellebjerg (7A).

Linjerne 6A og 7A betjener årligt 10,6 millioner kunder gennem København, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og Rødovre.


El- busser i alt i hovedstadsområdet primo 2022:

Movia råder over 1300 busser på landsplan. Heraf er 800 af dem i hovedstadsområdet.

154 af disse er el-busser i midten af februar el-busser. Det svarer til 19 procent af busserne i hovedstaden. 


Kilde: Trafikselskabet Movia

Ved udgangen af januar kommer der også en brintbus på gaden hovedstadsområdet.

Brintbussen kører hovedsageligt på linje 300S, der bevæger sig gennem Gammel Holte, Øverødvej og Ishøj st.

I april 2017 blev den stærkt populære rute 5A omdøbt til 5C og indviet med CO2 neutrale busser.
I april 2017 blev den stærkt populære rute 5A omdøbt til 5C og indviet med CO2 neutrale busser.
Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Sparer 18.000 ton CO2

I dag driver Movia derudover 96 busser, der kører på biogas og HVO-biodiesel i hovedstadsområdet. Tre af dem erstattes med el-busser i februar.

- Den 13. februar er antallet af fossilfri Movia-busser på 248, hvilket svarer til 18 procent af alle vores busser, som dækker hele Sjælland, siger Camilla Struckmann.

- Hertil er der 5 el-havnebusser, som i februar udvides med to til 7 el-havnebusser.

På hele Sjælland estimerer Movia, at man med de nye fossilfri busser, der kommer på gaden d. 13. februar, vil spare klimaet for 18.000 tons CO2 om året. Med det nuværende antal fossilfri busser spares 14.800 tons CO2 om året.

Flere el-busser på vej i 2022

I inden udgangen af 2022 indsætter Movia 72 nye el-busser, der skal betjene 14 forskellige buslinjer

Gamle busser kan videresælges

Når busserne overgår til el, sker det i forbindelse med genudbud af busdriften.

- Fra kommunerne og regionerne træffer beslutning om omstilling af en busrute, og til at den nye drift begynder, går der typisk lidt over to år, oplyser Movia.

Al busdrift udbydes til private busoperatører, som selv anskaffer busserne. 

En af operatørerne er Arriva, der har en busflåde på omkring 1000 busser rundt i landet, heraf 32 el-busser samt 7 el-havnebusser.

Martin Gunnar Thenning, der er kommunikationsansvarlig hos Arriva, fortæller, at der ikke er regler for, hvad der skal ske med de udskiftede busser. 

- Vores udgående busser, som ikke kan indgå i driften mere, ender i første omgang i Arrivas busbank, siger han og fortsætter:

- Her kan de enten sælges videre til en anden operatør, sælges til skrot eller lignende. Busserne kan også indgå i en anden kontrakt, enten herhjemme eller et andet sted i Arriva-koncernen, fortæller han. 

Fossilfri versus emissionsfri

Fossile brændstoffer er olie, kul og naturgas. Når man afbrænder fossile brændstoffer, frigives der CO2 (kuldioxid). Fossilfri brændstof kan eksempelvis være biogas. 

Emissionsfri brændtstoffer er typisk el eller brint. Det kan være op til 100 procent CO2 neutralt, afhængigt af produktionen af strøm til opladning eller fremstilling af brint.


Kilde: Københavns Kommune


''Staten bør træde til''

Vi er vendt tilbage til Jette Christensen med de oplysninger, vi har fundet. 

- Det lyder imponerende med de tal, men jeg tænker stadig, at der skal mange busser til en enkelt linje eller rute, siger hun.

Det undrer hende, at ansvaret udelukkende hænger på kommunerne og regionerne:

- Der synes jeg godt, at staten kunne træde til, så det gik hurtigere, siger hun. 

Tak til Jette Christensen for spørgsmålet!


Spørg Os - Formular

_

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik