Maja undrer sig: Hvorfor må man svinge til højre for rødt lys så få steder?

For nogle år siden blev det muligt at give cyklister lov at svinge til højre for rødt lys, men det er stadig sjældent, man støder på de skilte, der tillader det. Hvordan kan det være?

Maja Mærkedahl undrer sig, når hun cykler rundt i trafikken. 

I nogle vejkryds med et "højresving forbudt"-skilt, har hun tidligere også set et "cyklister undtaget"-skilt. Men der er lagt imellem dem:

- Jeg cykler i byen næsten dagligt. Jeg har tidligere set skilte, der giver cyklister lov til at svinge til højre for rødt lys, men jeg ser dem ikke længere, siger Maja Mærkedahl til TV 2 Kosmopol.

Hun har skrevet til Spørg Os, fordi hun undrer sig over, hvordan det egentlig er gået med muligheden for at lade cyklister svinge til højre for rødt - som mange i forvejen gør ulovligt.

(Artiklen fortsætter efter boksen.)

Spørg Os - Afstemning

_

Begyndte som et forsøg

I Danmark skal alle slags trafikanter stoppe for rødt. Punktum. Men fordi man i lande som Frankrig og Belgien har haft gode erfaringer med at lade cyklister fortsætte rundt om hjørner for rødt, satte Vejdirektoratet i 2013 gang i et forsøg.

33 steder i landet fik cyklister - som en undtagelse - lov til at svinge til højre for rødt lys i udvalgte vejkryds, hvor man mente, det var sikkert. Resultatet var godt: Der var hverken flere ulykker eller konflikter mellem trafikanter i de testede lyskryds. 

Her er skiltet, der giver cyklister lov til at svinge til højre for rødt.
Her er skiltet, der giver cyklister lov til at svinge til højre for rødt.
Foto: Vejdirektoratet / Mia Cassens

I 2016 blev det derfor besluttet at gøre muligheden permanent. Vejdirektoratet opfordrede alle kommuner til at undersøge, hvilke af deres lyskryds der ville egne sig til højresving for rødt.  

Det er dog meget forskelligt, hvordan kommunerne har udnyttet mulighederne siden da. Vi har spurgt de 34 kommuner i TV 2 Kosmopols sendeområde om, hvad status er hos dem.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

I Canada gør man det allerede - også bilister

 • I Canada og USA er det tilladt for både cyklister og bilister at svinge til højre for rødt lys.

 • En af grundene er, at der er relativt færre fodgængere og cyklister, end der er herhjemme

  Kilder: Ingeniøren og DR

Her er, hvad dem der har svaret, fortæller:

Roskilde rykkede først

Roskilde Kommune eksperimenterede som de første i landet med højresving for rødt tilbage i 2011. Det var de gode resultater fra Roskildes kommunale veje, der to år senere var med til at få Vejdirektoratet i gang med sit landsdækkende forsøg på statsvejene.

Morten Heegaard Christensen er projektleder for Veje og Grønne områder i Roskilde Kommune. Han fortæller, at kommunen fik tilladelse af politiet til at sætte forsøget i gang lokalt.

Under forsøget undersøgte kommunen blandt andet, om cyklisterne orienterede sig, før de svingede til højre, og om der var konflikter mellem cyklister og fodgængere, når cyklisterne kunne svinge for rødt.

- Det havde nogle fordele, og vi kunne ikke rigtigt se nogen ulempe, fortæller Morten Heegaard Christensen til TV 2 Kosmopol.

I dag har Roskilde Kommune 14 vejkryds, hvor det er gjort lovligt at svinge til højre for rødt som cyklist.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

bekendtgørelse cyklister svinge højre
I 2017 blev mulighederne for at lade cyklister svinge til højre for rødt specificeret i en bekendtgørelse.

Rødovre er gået længst

I Rødovre Kommune har man vendt tilgangen om, så det i dag er undtagelsen, at cyklister skal stoppe for rødt ved højresving. 

Tilbage i 2017 gennemgik Rødovres Teknisk Forvaltning samtlige lyskryds i kommunen og indhentede derefter politiets samtykke til at sætte skilte op, der undtager cyklister fra at skulle stoppe for rødt ved højresving.

Muligheden blev indført alle steder på nær de vejkryds, der har meget skoletrafik. 

I alle lyskryds, der er blevet anlagt efter 2017 i Rødovre Kommune, må cyklister svinge for rødt.

I dag har Rødovre Kommune 21 vejkryds med skilte, der undtager cyklister fra at stoppe for rødt lys ved højresving.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

I så mange kryds må du svinge til højre for rødt

 • Rødovre Kommune: 21

 • Roskilde Kommune: 14

 • Gladsaxe Kommune: 11

 • Rudersdal Kommune: 8

 • Furesø Kommune: 3

 • Frederiksberg Kommune: 0

 • Stevns Kommune: 0

 • Greve Kommune: 0

 • Dragør Kommune: 0

 • Solrød Kommune: 0

 • Lejre Kommune: 0

 • Ballerup Kommune er lige nu i gang med at undersøge muligheden for højresving.
  Målet er at have 20 vejkryds, hvor cyklister må at svinge for rødt

Kilde: TV 2 Kosmopol

Politiet skal godkende

Vejdirektoratet beskriver i sin rapport om forsøget med højresving, hvad der skal til for, at man som vejmyndighed kan undtage cyklister fra at stoppe for rødt i sving:

1. Kommuner, der ønsker at indføre lovgivningen, skal søge om dispensation fra de gældende regler for stop ved rødt lys,

2. Politiet skal samtykke til dispensationerne,

3. Kommunen skal sætte en tavle op, som viser, at cyklisterne er undtaget.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Cykelsti cyklist højre sving
I 2016 blev det muligt for kommunerne at ansøge om at lovliggøre højresving for rødt i de kryds, der lever op til kravene i bekendtgørelsen.
Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix

Frederiksberg har fået nej 

I Frederiksberg Kommune søgte man i 2018 om tilladelse til at etablere højresving for rødt lys i 16 lyskryds. Københavns Politi afviste dog alle 16 ansøgninger.

I en skriftlig tilbagemelding til Frederiksberg Kommune skrev Københavns politi, at bekendtgørelsen også omfatter knallertkørere. Politiet vurderede, at de var for farlige i de kryds, kommunen ønskede at indføre undtagelsen i.

- Cyklisters og knallertkøreres højresving for rødt lys vil efter Københavns Politis opfattelse kunne få betydning for svagere trafikanter som børn og ældre mennesker, der går frem for grønt lys i tillid til, at den tværgående færdsel samtidig har stop for rødt lys. 

Det skriver Københavns Politi til Frederiksberg Kommune. 

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

Ugens vinderspørgsmål

 • 1.171 personer stemte, da Maja Mærkedahls spørgsmål var til afstemning

 • 56% eller 650 personer afgjorde, at det var hendes spørgsmål, vi skulle undersøge

 • Se, hvad vi stemmer om i denne uge på Spørg Os siden - eller i boksen her i artiklen

Mange krav skal opfyldes

Når politikredsene afgør, om de vil godkende eller afvise en dispensation fra færdselslovens krav om at stoppe for rødt, ser de blandt andet på, om reglerne i bekendtgørelsen om anvendelse af vejmærkning er overholdt.

Her kommer fem centrale krav i bekendtgørelsen til lyskryds, der egner sig til højresving  for rødt:

Det skal der til for at kunne indføre undtagelsen for rødt lys for cyklister

1

Der skal være en separat cykelsti både op til krydset og på den vej, cyklisterne skal svinge ind på.

2

Cykelstien skal være mindst 1,85 meter bred, og der skal være en afstand til faste genstande på mindst 30 centimeter.

3

Cykelstien på vej ind i krydset skal deles i en højresvingsbane og en ligeudbane for cyklisterne.

4

Krydset skal være tilpas simpelt til, at der ikke er for mange potentielle konflikter, og der skal være et lavt hastighedsniveau.

5

Højresving for cyklister er ikke velegnet, hvor der er for mange fodgængere. 

Kilde: Vejdirektoratet

Færre skilte i hovedstaden

Københavns Kommune har eksperimenteret med "Cykler undtaget"-skilte og skriver i sin evaluering af forsøget, at kravet til opdeling af cykelstier generede de cyklister, der skulle lige over krydset, for meget.

Dét område, hvor de kunne holde for rødt, blev for smalt og skabte for stor kø inde i byen.

Nogle steder har Københavns Kommune derfor fjernet højresving for rødt for cyklister - ét af dem er på Dronning Louises Bro.

Kommunen oplyser, at den har undersøgt alle muligheder i byen for at tillade højresving for rødt, men har kun kunnet finde meget få steder, som lever op til kravene i bekendtgørelsen. 

Teknik- og Miljøforvaltningen har dog stadig et ønske om at indføre undtagelsen, når den renoverer eller etablerer nye lyskryds. 

Højresving som udgangspunkt

Direktør for Cyklistforbundet, Kenneth Øhrberg Krag, støtter idéen om at lovliggøre flest mulige højresving for rødt lys:

- Hos Cyklistforbundet synes vi, at udgangspunktet må være, at det er tilladt (at svinge til højre for rødt lys, red.), medmindre noget taler for, at det kunne være en dårlig idé, siger han til TV 2 Kosmopol.

Kenneth Øhrberg Krag er med på, at det kan være en dårlig idé i kryds, hvor højresving øger risikoen for ulykker. For eksempel i kryds med mange fodgængere. 

Vejdirektoratet siger til TV 2 Kosmopol, at det afgørende er sikkerheden:

- Det handler i høj grad om ulykkesbilledet. Hvis det nu er ud for en skole, hvor mange børn krydser vejen, skal det ikke indføres dér, siger Marianne Foldberg Steffensen, som er afdelingsleder for trafiksikkerhed og cykling hos Vejdirektoratet.

Reglen for dig som cyklist er altså, at det fortsat er ulovligt at svinge til højre for rødt lys, medmindre der hænger et skilt på lyssignalet, hvor der står "cyklister undtaget".

Maja Mærkedahl, som sendte sin undren til os, er glad for at have fået et svar:

- Jeg synes, det er ærgerligt med København, at der ikke er lige så mange kryds, som i de andre kommuner. Men det lyder som om, de har en god grund, siger hun til TV 2 Kosmopol.

Pas på derude

Mellem den 25. september og den 1. oktober 2023 laver politiet en målrettet indsats mod bløde trafikanter. De vil fokusere særligt på cyklister og knallertkørere, der kører over for rødt og på fortovet. 

Så hvis du de næste dage bliver fristet til at svinge til højre for rødt lys i et kryds, der ikke signalerer, at det er lovligt, kan det være, du skal tænke dig om en ekstra gang.


Spørg Os - Formular

_

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik