Her omdanner de gamle landbrug til skov – og flere følger trop

Flere kommuner opkøber sammen med myndigheder arealer til skovrejsning. Lige uden for Roskilde breder en skov sig på tidligere industri- og landbrugsgrunde – til stor glæde for de lokale.

I et bakkelandskab formet med nogenlunde ligelig indblanding fra industri, landbrug og så naturen breder Himmelev Skov sig over et grønt område på størrelse med sådan cirka 240 fodboldbaner nordøst for Roskilde.

Sådan har det ikke altid været.

Faktisk er skoven ret ung. Træerne er plantet inden for de seneste 20 år i en tidligere grusgrav, men trods skovens unge alder udgør den allerede et ganske attraktivt tilflugtsmål med sin bynære placering.

Det kan Brian Skovgren Klausen skrive under på.

Som formand for Roskilde Mountainbike Klub bruger han og de andre medlemmer af klubben skovens dertil indrettede spor, når de udfolder sig på to hjul.

- Himmelev Skov er et rigtig attraktivt område for os og for mange andre brugere af skoven, blandt andet fordi den ligger bynært og er nem at komme til for borgere i Roskilde og omegn, siger han til TV 2 Kosmopol.

Derfor er han også glad for den nyhed, som Roskilde Kommune kunne berette om tidligere på ugen.

- Et kæmpe plus

Her skriver kommunen på sin hjemmeside, at man sammen med Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (Hofor) og Naturstyrelsen har opkøbt yderligere landbrugsarealer rundt om skoven, så den inden for de kommende år vil vokse væsentligt i størrelse og faktisk blive lige så stor som Boserup Skov, der ellers er kommunens klart største skov.

- Skoven er et kæmpe plus for hele den nordlige del af byen, og jeg er begejstret for, at vi så hurtigt kan udvide den yderligere, udtaler borgmester Tomas Breddam (S).

Med købet af grundene kommer Himmelev Skov ved Roskilde nu til at vokse fra et areal på 170 hektar til 265 hektar.

Ifølge Roskilde Kommune handler udvidelsen af skoven både om at skabe flere rekreative områder og samtidig reducere CO2-udledningen gennem de kommende træers evne til at optage og binde CO2.

For Hofor, der har været med til at finansiere købet af det snart tidligere landbrugsareal, handler skovudvidelsen mere om at beskytte grundvandet.

- For Hofor er det afgørende, at der hverken må bruges pesticider, kunstgødning eller deponeres slam, jord eller andre affaldsprodukter på skovarealet. Dermed bidrager skoven til en langsigtet og sikker forsyning med rent drikkevand til borgerne i hovedstadsområdet, udtaler Anne Scherfig, hvis titel er områdechef Vand Plan i Hofor.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Himmelev Skov Roskilde Kommune
Himmelev Skov er en anlagt statsskov i i et område omkring en tidligere grusgrav med enge, moser og flere søer.
Foto: Lars Laursen/Biofoto/Ritzau Scanpix

Skov skyder op i hovedstadsområdet

Skovrejsningen nordøst for Roskilde er langt fra den eneste af sin slags i hovedstadsområdet.

Faktisk er der i mange kommuner gang i projekter, hvor man med finansiel hjælp fra stat og forsyningsselskaber opkøber eksempelvis landbrugsjord eller udtjente råstofgrave for at plante træer og rejse skove.

På tværs af TV 2 Kosmopols sendeområde er der flere steder inden for de seneste år plantet træer til rejsning af ny skov.

Blandt andet ved Skævinge vest for Hillerød, hvor en såkaldt folkeskov aktuelt er i gang med at gro ud, efter at Naturstyrelsen i løbet af 2019 plantede frøerne til 70.000 træer i samarbejde med frivillige lokale. Her var Hofor ligeledes med inde over og var med til at finansiere købet af et stort landbrugsareal til skovrejsning.

Også i kommuner som Lejre, Køge, Høje-Taastrup har man for nylig indviet skove på arealer, der er blevet frikøbt.

Faktisk er skovrejsning på hel- eller halvgolde arealer et udpræget fænomen i hovedstadsområdet.

Vestskoven ved Albertslund fra 1967 er nemlig det første offentligt finansierede skovrejsningsprojekt, hvor man lagde vægt på at etablere en bynær skov med fokus på de friluftsmæssige interesser. I skoven, som indtil videre breder sig over 1.450 hektar, er man faktisk forsat i gang med at opkøbe tilstødende jord fra private ejendomme og udvide skoven.

Aktuelt er omkring 14,5 procent af Danmarks areal dækket af skov.

I 2018 vedtog et politisk flertal det såkaldte Danmarks nationale skovprogram, hvor et af målene var, at mellem 20 og 25 procent af landets areal skal være dækket af skov inden udgangen af det 21. århundrede.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

Himmelev Skov

Himmelev Skov er en anlagt statsskov i en tidligere grusgrav med enge, moser og flere søer, der ifølge Danmarks Naturfredningsforening har god vandkvalitet og bestand af fisk.

I 2003 besluttede man at anlægge skoven, og de første træer blev plantet i 2004. Herefter fulgte nogle år, hvor skoven voksede op og siden er blevet et populært rekreativt område med både løberuter, ridestier og mountainbikespor.

Himmelev Skov dog hovedsagelig kendt for sin store bestand af orkidéen biblomst, som blandt andet vokser på den sydvendte skråning ved Nodesøen, som Danmarks Naturfredningsforening har plejet ved at fjerne krat og lave høslet.

Foruden blomster rummer skoven blandt andet rådyr, harer, ræve og rovfugle.

Skovens areal var indtil 2022 170 hektar. Sidste år opkøbte Roskilde Kommune med statsstøtte og hjælp fra Naturstyrelsen og Hofor et areal på 40 hektar ved siden af skoven til rejsning af mere skov. For nylig fulgte man så op på dette ved at købe en landbrugsejendom med 55 hektar jord fri til mere skov. Begge steder støder til Himmelev Skov på den nordlige side.

Der er nedsat et skovrejsningsråd, som over de kommende år skal være med til at diktere, hvordan den nye del af Himmelev Skov skal udvikles.

Kilder: Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Trap Danmark og sn.dk

Plads til alle og plads til flere

I Roskilde Kommune er skovarealet et stykke under disse tal. I 2021 var kommunens samlede skovareal 1.383 hektar, hvilket svarer til knap syv procent af det samlede areal. Det gør Roskilde til en forholdsvis skovfattig kommune.

Inden længe bliver der dog tilføjet 85 hektar skov til Roskilde ved Himmelev – og på sigt kommer der meget mere.

Sammen med Naturstyrelsen har Roskilde Kommune nemlig planer om, at Himmelev Skov skal vokse sig endnu større, så den i løbet af en årrække ifølge sn.dk vil brede sig helt til landsbyerne Store Valby og Ågerup og dermed blive den største skov i kommunen.

Tilbage i Roskilde Mountainbike Klub har formand Brian Skovgren Klausen dog ingen ambitioner om, at udvidelsen af Himmelev Skov skal medføre en udvidelse af mountainbikesporene i området.

- Tværtimod er vi glade for, at skoven bliver udvidet netop fordi, det vil give mere plads til alle de mange forskellige brugergrupper af skoven, siger han til TV 2 Kosmopol og tilføjer, at der generelt er stor tilstrømning af naturbrugere i Himmelev Skov.

Undersøgelser fra Naturstyrelsen har flere gange påpeget, at der er sket en stor stigning i danskernes færden i bynær natur – en tendens, der særligt oplevede et boom under coronapandemien.

For nylig kunne Naturcenter Amager Strand melde om en stigning i besøgstallet på 60 procent i løbet af det seneste år.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik