Helene undrer sig: Hvad er status på det skandaleramte Njals Tårn?

Højhuset på Amager rager stadig op som en ufærdig skal. I har bedt os følge op på, hvor sagen står i dag, tre år efter at byggeriet blev sat i bero.

Svaret kort:

 • Et nyt godkendt fundament er på plads, men fortsat byggeri er ikke godkendt.

 • Københavns kommune mangler stadig dokumentation for, at det er sikkert at bygge videre

 • Stopklodsen for slut-rapporten er manglen på en certificeret statiker af 'højeste klasse'

Siden september 2020 har Njals Tårn stået som en 86 meter høj skal midt i boligkomplekset Bryggens Bastion tæt på Københavns Universitet på Amager.

Tårnet på Islands Brygge skulle have stået færdigt i sommeren 2023, men det rager stadig halvfærdigt i vejret. Det har fået flere af jer til at skrive til TV 2 Kosmopol gennem Spørg Os.

En af dem er Helene Brinch fra Amager, som fik os til at undersøge sagen allerede for to år siden. Dengang var forklaringen på det ufærdige tårn, at Bach Gruppen, der står bag byggeriet, ikke havde afleveret den nødvendige dokumentation for, at det var sikkert at bygge tårnet færdigt.

Samtidig forsikrede Bach Gruppen, at den var opsat på at gøre byggeriet færdigt. Nu er der gået to år, og det undrer Helene Brinch:

- Der er stadig intet sket med tårnet. Hvorfor er der ikke nogen, der tager ansvar for det? Er det politikerne, der sløser, eller er det Bach Gruppen, der trækker det i langdrag?, spørger hun. 

Det undersøger vi her.

(Artiklen fortætter efter boksen)

Sagen om Njals Tårn i punkter

 • En whistleblower skrev til Københavns kommune i februar 2020 og advarede om groft byggesjusk, fordi det meste af bundpladen under højhuset var støbt ved brug af byggeaffald. Whistlebloweren fortalte, at betonen var blandet på et ikke-certificeret værk og kaldte den for svag, ustabil og præget af store revner.

 • Teknologisk Institut rykkede ud, undersøgte betonen og bekræftede mistanken, hvorefter kommunen meldte entreprenøren Bach Gruppen til politiet.

 • Bach Gruppen var på det tidspunkt selv ved at efterforske betonleverandøren, datterselskabet BG Beton, på en mistanke om snyd med dokumenter.

 • Københavns kommune satte byggeriet af Njals Tårn i bero den 18. september 2020, da rapporter udarbejdet af Teknologisk Institut viste, at betonens styrke i bygningens bundplade var lavere end forudsat i byggetilladelsen.

 • I februar 2021 gav Københavns kommune byggetilladelse til at udføre en ny bundplade under tårnet - et såkaldt aflastningsfundament til den eksisterende betonbundplade.

 • I marts 2021 godkendte kommunen også prøveprogrammet, der skulle undersøge de bærende søjler, der strækker sig op gennem bygningen.

 • Efter endt efterforskning valgte politiet i januar 2022 ikke at rejse tiltale mod selskaber BG koncernen.

 • Teknik- og Miljøforvaltningen bad d. 30. januar 2023 Bach Gruppen om en "estimeret tidshorisont for aflevering af en endelig rapport".

 • Standsningsmeddelelsen fra Københavns kommune gælder, indtil forvaltningen har fået sikkerhed for, at 'bygningen har en tilstand, der muliggør, at byggearbejdet kan genoptages.'

Forstærket fundament

Når man kigger op ad tårnet, kan det være svært at se, men der er faktisk sket noget i sagen siden sidst.

Det er Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, der har dialogen med Bach Gruppen. Forvaltningen har ad flere omgange modtaget resultater af forskellige prøver og målinger, som Bach Gruppen har sendt ind:

- Ansøger har oplyst, at de er færdige med at forstærke fundamentet, og forvaltningen har sammen med forvaltningens eksterne rådgivere – COWI og Aalborg Universitet - besigtiget det udførte arbejde, der har forstærket bygningen, oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen til TV 2 Kosmopol.

(Artiklen fortætter efter boksen)

Du går glip af noget her! 😊

Afstemningen kræver et ja til cookies.
Så man kun kan stemme én gang om ugen.
Vær med ved at klikke på boksen her:
Tillad alle cookies

(Dine data er sikre hos os som public service-mediehus. Læs mere om cookies i svaret her.)

Hele bygningens tilstand

Næste skridt er afklaringen af, om resten af højhuset er klar til at blive bygget færdig.

Politikerne i Københavns Teknik- og Miljøudvalget sagde allerede i marts 2021 god for det prøvetagnings-program for søjlekonstruktionerne i byggeriet, som Bach Gruppen havde afleveret. Resultaterne fra det skal indgå i den endelige rapport:

- Programmet skal afklare bygningens tilstand. Forvaltningen afventer p.t. den endelige rapport fra ansøger, som skal redegøre for hele bygningens tilstand, før der kan tages stilling til den videre proces, oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen.

Venter på statiker

Bach Gruppen fortæller, at det tog to år at projektere det oprindelige tårn og forklarer, at arbejdet med at komme videre med højhuset har været næsten som at skulle begynde forfra:

- Grunden til, at vi i dag endnu ikke bygger, er at vi skal dokumentere hele tårnet på ny ud fra de nye løsninger. Det er et meget stort arbejde. Dette er vores rådgivere nu faktisk ved at være færdige med, oplyser Martin Rasmussen, der er juridisk direktør i Bach Gruppen.

Særligt mangler én brik i puslespillet, der skal genstarte byggeriet:

- Det, vi har manglet et stykke tid, er en Anerkendt eller Certificeret Statiker. Der er stor mangel på disse, hvorfor det har været svært at finde en, der kan tage denne sag, oplyser Martin Rasmussen.

(Artiklen fortætter efter billedet)

Byggepladsen på Islands Brygge for tre år siden. I dag er de lave boliger omkring Njals Tårn beboede.
Byggepladsen på Islands Brygge for tre år siden. I dag er de lave boliger omkring Njals Tårn beboede.
Foto: Christina Gerion/TV 2 Kosmopol

Afviser langdrag

Både Bach Gruppen og Københavns kommune anerkender, at det føles som en langstrakt sag, men afviser også, at nogen trækker sagen i langdrag:

- Sagen følger det givne Bygningsreglement, og det er som sådan ikke noget, som vi eller politikerne i Københavns kommune kan have indflydelse på.

Det er klart, at vi ikke har nogen som helst interesse i at forhale sagen. Det koster os mange penge hver dag, at huset bare står og venter, og vi glæder os i øvrigt til at færdiggøre dette fantastiske højhus. Hvis man går en tur igennem Bryggens Bastion kan man allerede nu fornemme, hvor godt et område det bliver, når vi er færdige, siger Martin Rasmussen.

Teknik- og Miljøforvaltningen pointerer også, at både den og politikerne har gjort deres, og kan ikke gøre andet lige nu end at vente på den endelige rapport:

- Forvaltningen har tidligere orienteret Teknik- og Miljøudvalget om, at ansøgers statiker af højeste konstruktionsklasse har mistet sin status som anerkendt og certificeret statiker i højeste konstruktionsklasse. Ansøger (Bach Gruppen, red.) har ikke fundet en ny statiker af højeste konstruktionsklasse, der skal være ansvarlig for at udarbejde ansøgningsmateriale.

Ansøger arbejder således fortsat med at udfærdige den endelige rapport med kvalitetssikrede prøveresultater, der skal give det fulde billede af bygningens tilstand. Forvaltningen er stadig løbende i dialog med ansøger om fremdrift i sagen, oplyser Miljø- og Teknikforvaltningen

(Artiklen fortætter efter billedet)

Skæbnen er stadig uvis for højhuset, der skulle have stået færdigt i begyndelsen af i år. Foreløbig er har byggeriet ligget stille i tre år.
Skæbnen er stadig uvis for højhuset, der skulle have stået færdigt i begyndelsen af i år. Foreløbig er har byggeriet ligget stille i tre år.
Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Hele tiden været sikkert

Mens vi venter på statikeren og den endelige rapport, forsikrer begge parter, at det halvfærdigt højhus ikke er og aldrig har været til fare for sine omgivelser.

På Bach Gruppens hjemmeside om Njals Tårn kan man læse følgende beskrivelse, som TV 2 Kosmopol har fået bekræftet stadig holder:

- I tårnet har der siden august siddet 4 målepunkter, der løbende bliver kontrolleret af professionelle inspektører. Instrumenterne kan registrere bevægelser ned til under én millimeter, og der har ikke været det mindste udslag, skriver Bach Gruppen.

Teknik- og Miljøforvaltningen bekræfter, at der ingen problemer er med bygningen, som den står nu:

- Ansøger har oplyst, at bygningen forudsat lav nyttelast (ingen personer og inventar m.v. i bygningen) – allerede før fundamentet blev forstærket – fortsat er sikker. Forvaltningens eksterne rådgivere havde ingen anmærkninger til dette, oplyser forvaltningen.

Kostbar ventetid

På Bach Gruppens hjemmeside kan man også læse, at arbejdet med en ny løsning på tårnet bliver en dyr omgang for gruppen:

- Alle implementerede løsninger, som godkendes af Københavns Kommunes rådgivere, vil leve op til alle krav og forskrifter for byggeriet. Vi vurderer, at de samlede omkostninger til rådgivere og udbedringer vil koste mere end 100 millioner kroner, skriver Bach Gruppen.

På TV 2 Kosmopols spørgsmål om, hvordan det måtte påvirke muligheden for at gøre byggeriet færdigt, svarer Bach Gruppen:

- Med hensyn til, om det er muligt at skaffe kapital til at færdiggøre: Det har vi hele tiden haft styr på, så det er som sådan ikke et issue, og har ikke været det, oplyser Martin Rasmussen.

Det er sådan her, Bryggens Bastion og Njals Tårn er visualiseret og tænkt.
Det er sådan her, Bryggens Bastion og Njals Tårn er visualiseret og tænkt.
Foto: Pressefoto - Bryggens Bastion

Fortsat tålmodighed

Det er altså fortsat uvist, hvad tidsplanen bliver for, at Bach Gruppen som ønsket kan gå i gange med sidste etape for at forvandle skallen Njals Tårn til boliger. Det hele afhænger af den afsluttende rapport:

- Standsningsmeddelelsen er fortsat gældende og vil være gældende, indtil Forvaltningen har fået sikkerhed for, at bygningen har en tilstand, der muliggør, at byggearbejdet kan genoptages, oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen i København.

Det er forvaltningen, der sammen med sine eksterne rådgivere i sidste ende skal vurdere, om det overhoved bliver sikkert at gøre byggeriet af Njals Tårn færdigt.

Tak til alle for spørgsmålene.

Hvis du også undrer dig over noget, som vi på TV 2 Kosmopol kan undersøge journalistisk, så skriv dit spørgsmål i boksen nedenunder:


Spørg Os - Formular

_

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik